Lakbértámogatás

Ügyleírás

Önkormányzati lakás bérlőjét lakbértámogatás illeti meg, ha

 • a bérlő háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (2018-ban 71.250,-Ft), egyedülálló esetén 300 %-át (2018-ban 85.500,-Ft) és
 • a bérlő és a vele egy háztartásban élők külön nyilatkozatuk értelmében nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100- szorosát (2018-ban 2.850.000,-Ft) és
 • a fizetendő lakbér összege meghaladja a bérlő és a háztartásában élők havi összjövedelmének 20 %-át.

Nem jogosult lakbértámogatásra az a bérlő, aki

 • az Önkormányzattól lakásfenntartási támogatásban részesül,
 • aki piaci alapon bérbe vett lakásban él
 • a lakás hasznosításával összefüggésben jövedelemhez jut
 • a lakókörnyezet rendezettségét nem biztosítja.

A lakbértámogatás mértéke a megállapított lakbér összegének:

 1. 20 %-ától 40 %-áig terjedhet;
 2. 50 %-a, rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, – különösen a kezelő- vagy szakorvos által kiadott igazolás alapján-, ha a családban önmaga ellátására képtelen, állandó vagy tartós felügyeletre szoruló, súlyos fogyatékos vagy rokkantsági illetve rehabilitációs ellátásra jogosult személy van.

A lakbértámogatás megállapításának időtartama 1 év.

Jogszabályi háttér

A Budapest I. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről’ szabályozza.

Kapcsolattartás

Szociálpolitikai ügyintéző

telefonszám: +36/1-458-3033; vagy +36/1-458-3035

Benyújtás céljára szolgáló űrlap:

Elektronikus űrlap

Elektronikus ügyintézési tájékoztatók

Papír alapú nyomtatvány

Eljárás díja:

illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő:

 • sommás eljárásban nyolc nap
 • teljes eljárásban hatvan nap(függő hatályú végzés esetén)