Lakás fenntartási támogatás

Ügyleírás

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek

  1. a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (2018-ban 85.500,-Ft), feltéve hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének a 20%-át eléri vagy meghaladja,
  2. a kérelmező a támogatásban érintett lakás tulajdonosa, haszonélvezője vagy önkormányzati lakás bérlője.

Az igazolt lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző egy nyári és egy téli hónap számlájának átlaga alapján kell megállapítani.

 

A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra, mely időszak alatt védendő fogyasztói státuszt kérelmezhet.

Az Önkormányzat azon szociálisan rászorult személynek, akinek a lakásfenntartási jogosultsága

  1. a tárgyév február 1-jén fennáll,a tárgyév január hónapjára tekintettel,
  2. a tárgyév szeptember 1-jén fennáll, a tárgyév szeptember hónapjára tekintettel az a) pont esetében március 5-ig, a b) pont esetében október 5-ig pénzbeli támogatást nyújt.

A lakásfenntartási támogatás esetenkénti összege 15.000,- Ft.

A lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatja az Önkormányzat. Ebben az esetben a lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik.

A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Jogszabályi háttér

Az eseti és a rendszeres támogatásokat ’A Budapest I. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról’ szabályozza.

a a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (Sztv.) 16. §-a, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 18.) pontja rendelkezik.

Kapcsolattartás

Szociálpolitikai ügyintéző

telefonszám: +36/1-458-3033; vagy +36/1-458-3035

Benyújtás céljára szolgáló űrlap:

Elektronikus űrlap

Elektronikus ügyintézési tájékoztatók

Papír alapú nyomtatvány

Eljárás díja:

illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő:

  • sommás eljárásban nyolc nap
  • teljes eljárásban hatvan nap(függő hatályú végzés esetén)