2021. január 21. 11:31

Közigazgatási hatósági eljárási illeték változások

2021. január 1. napjával módosultak a közigazgatási hatósági eljárási illetékek fizetésére vonatkozó szabályok. Az új rendelkezések értelmében kizárólag az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvényben (továbbiakban: Itv.) tételesen felsorolt közigazgatási hatósági eljárásokért, valamint az Itv.-ben tételesen felsoroltak kivételével a közigazgatási hatósági jogorvoslati eljárásért kell illetéket fizetni.

Az Itv. 1. számú melléklete (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.383647)  nevesíti az egyes okmányok, igazolások, hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatos eljárások illetékét és  igazgatási szolgáltatási pótdíját, mely eljárások esetében a közigazgatási jogorvoslati eljárás is illetékköteles.

Az 1. számú mellékletben nem szereplő közigazgatási hatósági eljárások első fokú eljárásai illetékmentessé váltak. Ezen eljárások esetében azonban a közigazgatási jogorvoslati eljárásokért változatlanul illetéket kell fizetni. (Itv. 29. § (1)-(6))

Az Itv. 2. számú melléklete (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.383647) a közteherfizetési kötelezettség alá nem eső eljárásokat és igazgatási jellegű szolgáltatásokat tartalmazza. Ezen eljárások sem az első fokú sem a másodfokú eljárásokban nem kell illetéket, illetve közigazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

A módosítás egyebekben az igazgatási szolgáltatási díjfizetés szabályait nem érinti.