2020. május 22. 10:56

Kereskedők és üzletek tájékoztató

Tájékoztató kereskedők és üzletek részére

A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet alapján 2020. május 18-tól a fővárosban valamennyi üzlet kinyithat és a vásárlók által látogatható.

Külön kikötés a vendéglátó üzletek kapcsán került meghatározásra – különösen az éttermekre, kávézókra, cukrászdákra, büfékre és presszókra – ezek kerthelyiségeiben vagy teraszain lehet csak tartózkodni és a megrendelt ételeket és italokat fogyasztani. 

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a közhiteles kereskedelmi nyilvántartásban szereplő azon kereskedők, akik időszakos zárva tartást korábban bejelentettek, az újra nyitást is be kell elektronikus úton jelentsék a jegyző felé (gazdálkodó szervezet esetén cégkapuról, egyéni vállalkozók esetén ügyfélkapuról) az időszakos zárás és az újranyitás időpontjának hitelt érdemlő igazolásával (pl. pénztárgép használatára köteles üzletek esetén a pénztárgép záró és nyitó bizonylatok csatolásával).

Vendéglátó üzletek közterületen lévő kerthelyiségeinek vagy teraszainak használata továbbra is közterület használati engedélyhez kötött. Tehát a teraszokra vonatkozóan engedélykérelmet kell benyújtani, e körben az a jogszabály nem jelent változást, amely 2020. szeptember 1-ig mentesíti a teraszok használóit a közterület-használati díj megfizetése alól.

A Budavári Önkormányzat azzal kívánja elősegíteni és meggyorsítani a teraszok kinyitását, hogy azok a közterület-használók, akik az engedélykérelmet benyújtják, a kérelem benyújtásának a napjától használhatják a közterületet, az engedélyt attól a naptól adja meg az önkormányzat, amennyiben a kérelem elbírálása engedélyező lesz. Ez a kedvezmény kizárólag az üzletek teraszaira vonatkozik, más okból a közterületet használókra nem!

Mindazok esetében, akik a kérelem benyújtása nélkül létesítenek közterületen teraszt, az Önkormányzat jogosulatlan közterület-használat miatt eljárást kezdeményez, és bírságot állapít meg. Kérjük együttműködésüket a jogszabályok betartása érdekében.