Keresetlevél elektronikus benyújtása

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) rendelkezései értelmében 2016. július 1-től kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal a közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára.

E jogalanyok 2016. július 1. napjától kezdődően a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által hozott döntésekkel szembeni, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a keresetlevelet elektronikus úton, a http://tarhely.gov.hu  honlapon keresztül elektronikus űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével (ÁNYK) használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Elektronikus ügyintézési tájékoztató

További információ: Birtokvédelmi perben a peres eljárás illetékét az önkormányzati adóhatóság 12010154-00113272-00100009 számú számlaszámára történő átutalással lehet megfizetni.

Letölthető űrlap:
– J01 – Űrlap a jegyző Birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben keresetlevél benyújtásához (.jar futtatható fájl ANYK-hoz)

– J02 – Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti perben keresetlevél benyújtásához(címzett szerv: Budapest Főváros I.ker. Budavári Polgármesteri Hivazal) (.jar futtatható fájl ANYK-hoz)

– J03 – Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti perben keresetlevél benyújtásához (címzett szerv: Budapest I.ker. Budavári Önkormányzat) (.jar futtatható fájl ANYK-hoz)