2023. május 4. 11:41

Kedvezményes gyógyfürdőzés a Rudasban

Nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatására jogosult az a kérelmező, aki a 65. életévét betöltött nyugdíjas, megvásárolta a megállapító határozatban előírt uszoda pénztárában a kedvezményes bérletet és

• egyedülálló, vagy egyedülélő és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át (156. 750,-Ft), vagy

• nem egyedülálló, nem egyedülélő és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (142. 500,-Ft).

A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatásának megállapítása iránt kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:

• a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat,

• a nyugdíjas igazolvány másolatát.

A támogatás megállapítása iránti kérelemnyomtatvány a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., vagy 1013 Budapest, Attila út 65.) átvehető, elérhető, illetve innen letölthető: Nyugdijasok kedvezményes uszodabérlet támogatása

A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatásának egyszeri összege 30 000 Ft. Az uszodabérlet támogatás természetbeni juttatásként az uszodabérlet támogatást megállapító határozatban előírt uszodában a fürdő uszoda-wellness zónájának belépőjeggyel és bérlettel igénybe vehető szolgáltatások – beltéri uszoda, beltéri gyógymedence, beltéri élménymedencék, szaunavilág, kültéri panoráma medence – igénybevételére használható fel. A támogatást nem a kérelmező kapja meg, hanem az önkormányzat az uszoda részére utalja át.

A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása ugyanannak a személynek tárgyévente egy alkalommal állapítható meg.

A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatását a jogosult kizárólag a támogatást megállapító határozatban előírt Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal együttműködési keretszerződést, megállapodást kötött uszodában az érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint a nyugdíjas igazolvány felmutatásával és a támogatást megállapító szerv által kiállított igazolvány átadásával használhatja fel.

A támogatás megállapítása iránt a mellékelten megküldött kérelmet kell kitöltve és aláírva benyújtani a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalban (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., vagy 1013 Budapest, Attila út 65.), vagy postai úton megküldeni a polgármesteri hivatal részére, továbbá lehetőség van ügyfélkapun keresztül (e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül elektronikus úton összeköti az ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a hivatallal)) is előterjeszteni, megküldeni a kérelmet. A kérelem mellé csatolni kell a nyugdíjas igazolvány másolatát, továbbá a nyugdíjfolyósító szerv tárgyév

januárjában megküldött értesítését, melyben szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és típusa, valamint a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegéről szóló postai utalvány szelvényt, bankszámlakivonatot, vagy a pénzintézet igazolását.

Nem kell előre megvenni a kedvezményes bérletet, a kérelem benyújtása esetén meg kell várni a kérelem elbírálását. Ha a kérelmező jogosult a támogatásra egy megállapító határozat és egy igazolás kerül megküldésre a jogosult részére. A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatásának megállapítása esetén meg kell vásárolnia az uszoda pénztárában a kedvezményes bérletet (18 000 Ft).

A jogosult a támogatást az uszodában az érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint a nyugdíjas igazolvány felmutatásával és a támogatást megállapító szerv által kiállított igazolvány átadásával használhatja fel a kedvezményes uszodabérlet megvásárlására.