Iskolakezdési támogatás

Ügyleírás

Iskolakezdési támogatásra jogosult az az I. kerületben lakcímmel rendelkező általános, vagy – a 19. életévét még be nem töltött – nappali tagozatos középiskolás gyermeket nevelő család vagy egyedülálló szülő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (2018-ban 99.750,-Ft), egyedülálló szülő esetében a 400 %-át (2018-ban 114.000,-Ft).

Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 10.000,- Ft, melyet Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában nyújt az Önkormányzat.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem évente június 15-től – az iskolai tanév végétől – szeptember 15-ig nyújtható be.

Jogszabályi háttér

Az eseti és a rendszeres támogatásokat ’A Budapest I. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról’ szabályozza.

a a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (Sztv.) 16. §-a, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 18.) pontja rendelkezik.

Kapcsolattartás

Szociálpolitikai ügyintéző

telefonszám: +36/1-458-3033; vagy +36/1-458-3035

Benyújtás céljára szolgáló űrlap:

Elektronikus űrlap

Elektronikus ügyintézési tájékoztatók

Papír alapú nyomtatvány

Eljárás díja:

illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő:

  • sommás eljárásban nyolc nap
  • teljes eljárásban hatvan nap(függő hatályú végzés esetén)