2022. augusztus 24. 12:12

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS A 2022/23-AS TANÉVRE

Tisztelt Lakosok, Tisztelt Szülők!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az iskolai tanulmányokat megkezdő, vagy folytató gyermekeket nevelő családok részére az iskolakezdéshez, valamint a jó tanulmányi eredmény megtartásához támogatást nyújt.

Iskolakezdési támogatásra jogosult a kérelmező, ha alapfokú oktatásban, vagy a 18. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató gyermeket nevel és
a) egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (128 250 Ft), vagy
b) nem egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114 000 Ft).

Iskolakezdési támogatásra jogosult a 18. életévét betöltött és a 23. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató kérelmező, amennyiben a családjában, vagy a kérelmezőt gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a fenti jövedelemhatárokat.

Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként évente 15 000 Ft.

Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránt kérelmet kell benyújtani személyesen a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalban (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., vagy 1013 Budapest, Attila út 65.), vagy postai úton megküldeni a polgármesteri hivatal részére, továbbá lehetőség van ügyfélkapun keresztül e-Papír (e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül elektronikus úton összeköti az ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a hivatallal) alkalmazás használatával is előterjeszteni, megküldeni a kérelmet.

Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelem a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól (2022. évben 2022. június 16.) kezdődően a következő tanítási év szeptember 30. napjáig (2022. szeptember 30.) nyújtható be.

Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

– a kérelmező és családja kérelem benyújtását közvetlenül megelőző havi jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
– a támogatással érintett gyermek tanulói jogviszony igazolására vonatkozó 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolást.

Jó tanulók szociális támogatására jogosult az alapfokú oktatásban tanulmányokat folytató és az általános iskola második évfolyamát sikeresen elvégző tanuló, valamint a 18. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató tanuló, ha a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév tantárgyi átlaga 4, 50 vagy a fölött van, és
a) egyedülálló szülő neveli, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (128 250 Ft), vagy
b) nem egyedülálló szülő neveli, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114 000 Ft).

Jó tanulók szociális támogatására jogosult a 18. életévét betöltött és a 23. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató kérelmező, amennyiben a családjában, vagy a kérelmezőt gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a fenti jövedelemhatárokat.

A 18. életévét be nem töltött tanuló esetén a törvényes képviselő jogosult a kérelem benyújtására és az ösztöndíj a kérelmező részére kerül folyósításra.

Az előző tanév tantárgyi átlagának számításánál a tanuló magatartás és a szorgalom érdemjegyét figyelmen kívül kell hagyni.

A támogatás havi összege tanulónként 15 000 Ft.

A támogatás a tanítási év első tanítási napja szerinti hónap első napjától (2022. szeptember 01.) a tanév utolsó tanítási napja szerinti hónap utolsó napjáig (2023. június 30.) kell folyósítani.

A támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmező és családja kérelem benyújtását közvetlenül megelőző hónap jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
b) a tanulói jogviszony igazolására a köznevelési intézmény által kiállított 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolást,
c) a tanulónak a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév érdemjegyeit, osztályzatait tartalmazó bizonyítványról készített másolatot.

A támogatás megállapítása iránt kérelmet kell benyújtani személyesen a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalban (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., vagy 1013 Budapest, Attila út 65.), vagy postai úton megküldeni a polgármesteri hivatal részére, továbbá lehetőség van ügyfélkapun keresztül e-Papír (e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül elektronikus úton összeköti az ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a hivatallal) alkalmazás használatával is előterjeszteni, megküldeni a kérelmet.

A támogatás megállapítása iránti kérelem évente a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól (2022. évben 2022. június 16.) a következő tanítási év szeptember 30. napjáig (2022. szeptember 30.) nyújtható be.

2024. július 9. 14:50

2024. július 1-től – augusztus 31-ig minden héten pénteken home office (otthoni munkavégzés) kerül bevezetésre a Polgármesteri Hivatalban. Ezeken a...