Szociális és Intézménytámogatási Iroda

A Budavári Önkormányzat Szociális és Intézménytámogatási Irodája

Szociális és Intézménytámogatási Iroda Ügykörei >>

 

Szociális és Intézménytámogatási Iroda Nyomtatványai >>

 

 

Szociális és Intézménytámogatási Iroda feladatai

 

 • az önkormányzati szociális szolgáltatás tervezési koncepció és a Helyi Esélyegyenlőségi Program előkészítése és az ezt megvalósító rendszer működtetése támogatások, kedvezmények útján,
 • a Szociálpolitikai Kerekasztal működtetésével összefüggő feladatok,
 • döntés-előkészítés a jogszabályokban meghatározott, a Képviselő-testület, a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt hatósági és nem hatósági ügyekben,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályokban szabályozott, jegyzői hatáskörbe tartozó preventív gyermekvédelmi feladatok ellátása, együttműködve a gyermekjóléti szolgálattal,
 • családvédelmi koordinációval, egyes családi jogállás rendezésével kapcsolatos ügyek,
 • az oktatási- művelődési és sport intézmények működésével összefüggésben a tanügy-igazgatási, művelődési, sport-igazgatási feladatok ellátása,
 • az Önkormányzat köznevelési-, szociális, egészségügyi, gyermekjóléti és sport-intézményeinek tevékenységének koordinálása,
 • önkormányzati szociális, gyermekjóléti, egészségügyi illetve köznevelési, közművelődési intézményekkel kapcsolatos ügyek, kapcsolattartás civil szervezetekkel,
 • az Önkormányzat üdülőiben a turnusbeosztással kapcsolatos feladatok ellátása,
 • fizetendő térítési díjkedvezmény ügyek,
 • szociális és gyermekjóléti ellátási szerződések,
 • óvodai, iskolai működtetési feladatok,
 • Bursa Hungarica ösztöndíj,
 • szépkorúak köszöntése,
 • védendő fogyasztók nyilvántartásba vételéhez szükséges igazolások kiállítása,
 • Szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos ügyek intézése:
 • Eseti települési támogatás
 • Szociális kölcsön
 • Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás
 • Gyógyszertámogatás (Budavári Egészségkártya)
 • Akadálymentesítési támogatás
 • Lakásfenntartási támogatás
 • Lakásbérleti támogatás
 • Lakáshelyreállítási támogatás
 • Fűtési idényben igénybevehető támogatás
 • Temetési támogatás
 • Köztemetés költségeinek megfizetése alóli mentesítés
 • Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 • Gyermeket egyedül nevelők támogatása
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Iskolakezdési támogatás
 • Jó tanulók szociális támogatása
 • Mosható nadrágpelenka támogatás
 • Oltási támogatás
 • Nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása
 • Adósságcsökkentési támogatás
 • Születési támogatás
 • Ünnepi támogatás,

 

A(z) SZOCIÁLIS ÉS INTÉZMÉNYTÁMOGATÁSI IRODA ELÉRHETŐSÉGEI

Email: nepjolet@budavar.hu

Telefon: 06 1 458 3000

Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Levelezési cím: 1276 Budapest, Pf. 1198

A(z) SZOCIÁLIS ÉS INTÉZMÉNYTÁMOGATÁSI IRODA MUNKATÁRSAI

Szincsák IstvánIrodavezető
Fiatal AndreaSzociális referens
Horváth LászlónéSzociális referens
Krausz KatalinSzociális referens
Krupla-Kelemen ÁgnesIntézményi referens
Setényi IldikóSzociális referens
Szabóné Jóföldy RékaAdminisztrátor