Vagyonhasznosítási Iroda

A Vagyonhasznosítási Iroda önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat lát el.

Vagyonhasznosítási Iroda feladatai:

 

  • az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon hasznosításával kapcsolatos döntések előkészítése, illetve végrehajtása, pályázati eljárások lebonyolítása,
  • az önkormányzati lakás- és helyiségvagyon hasznosításának, bérbeadásának, értékesítésének előkészítése és a döntések végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása,
  • a szociális alapú, szolgálati jellegű és piaci alapú lakáspályázatok lebonyolítása, döntés-előkészítése,
  • külföldiek lakásvásárlásával kapcsolatos feladatok ellátása,
  • az Önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő építési munkához szükséges tulajdonosi hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
  • az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat érintő telekalakítással, telek-határrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
  • az Önkormányzat ingatlanvásárlással kapcsolatos feladatainak ellátása,
  • az Önkormányzatot megillető, jogszabályon vagy szerződésen (társasházi alapító okiraton) alapuló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátása,
  • a parkolóhely megváltással kapcsolatos feladatok ellátása.

 

A lakásbérleti szerződéseket a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ), mint bérbeadó (1011 Budapest, Iskola u. 16.) köti, továbbá kezeli az önkormányzati tulajdonú lakásokat és helyiségeket, így ezekkel a kérdésekkel közvetlenül az intézmény munkatársait célszerű felkeresni (telefonszám: +36 1 225 – 2440, e-mail cím: budavargmsz@budavargmsz.hu)

 

Munkatársak:

 

Láng Orsolya

Aljegyző

lang.orsolya@budavar.hu

06 1 458 3091

 

Korona Beáta

Vagyonhasznosítási asszisztens

korona.beata@budavar.hu

06 1 458 3091

 

Lakásgazdálkodással kapcsolatos ügyekben:

A-Ny betűkkel kezdődő utcanevekhez tartozó lakások esetében

Madarasi Réka

VAGYONHASZNOSÍTÁSI JOGÁSZ

madarasi.reka@budavar.hu

06 1 458 3047

 

O-Zs betűkkel kezdődő utcanevekhez tartozó lakások esetében

Vajdai Anita

VAGYONHASZNOSÍTÁSI JOGÁSZ

vajdai.anita@budavar.hu

06 1 458 3061

 

Helyiséggazdálkodással kapcsolatos ügyekben:

A-K betűkkel kezdődő utcanevekhez tartozó helyiségek esetében

Sztaniszlovszki Krisztina

VAGYONHASZNOSÍTÁSI JOGÁSZ

sztaniszlovszki@budavar.hu

06 1 458 3069

 

L-Zs betűkkel kezdődő utcanevekhez tartozó helyiségek esetében

Bordács Emília

VAGYONHASZNOSÍTÁSI JOGÁSZ

bordacs.emilia@budavar.hu

06 1 458 3074

 

Lakásvételi kérelmekkel, társasházakkal (közös tulajdonban álló ingatlanrészek értékesítése, alapító okiratok módosítása, SZMSZ, Házirend), elővásárlási jognyilatkozatokkal, valamint tulajdonosi hozzájárulásokkal kapcsolatos ügyekben:

Mihalik Anett

VAGYONHASZNOSÍTÁSI JOGÁSZ

mihalik.anett@budavar.hu

06 1 458 3024

 

Lakásvételi kérelmekkel kapcsolatos ügyekben:

Kovácsné dr. Bodonyi Andrea

VAGYONHASZNOSÍTÁSI JOGÁSZ

bodonyi.andrea@budavar.hu

06 1 458 3014

 

A VAGYONHASZNOSÍTÁSI IRODA ELÉRHETŐSÉGEI

Email: vagyon@budavar.hu

Telefon: 06 1 458 3000

Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

 

A(z) VAGYONHASZNOSÍTÁSI IRODA ELÉRHETŐSÉGEI

Email: vagyon@budavar.hu

Telefon: 06 1 458 3000

Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Levelezési cím: 1276 Budapest, Pf. 1198

A(z) VAGYONHASZNOSÍTÁSI IRODA MUNKATÁRSAI

dr. Láng OrsolyaAljegyző
dr. Bodonyi AndreaVagyonhasznosítási jogász
dr. Bordács EmíliaVagyonhasznosítási jogász
dr. Madarasi RékaVagyonhasznosítási jogász
dr. Mihalik AnettVagyonhasznosítási jogász
dr. Sztaniszlovszki KrisztinaVagyonhasznosítási jogász
dr. Vajdai AnitaVagyonhasznosítási jogász
Korona BeátaVagyonhasznosítási asszisztens