Vagyonhasznosítási Iroda

A Műszaki Iroda önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat lát el.

Vagyonhasznosítási Iroda feladatai:

 

  • az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon hasznosításával kapcsolatos döntések előkészítése, illetve végrehajtása, pályázati eljárások lebonyolítása,
  • az önkormányzati lakás- és helyiségvagyon hasznosításának, bérbeadásának, értékesítésének előkészítése és a döntések végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása,
  • a szociális alapú, szolgálati jellegű és piaci alapú lakáspályázatok lebonyolítása, döntés-előkészítése,
  • külföldiek lakásvásárlásával kapcsolatos feladatok ellátása,
  • az Önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő építési munkához szükséges tulajdonosi hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
  • az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat érintő telekalakítással, telek-határrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
  • az Önkormányzat ingatlanvásárlással kapcsolatos feladatainak ellátása,
  • az Önkormányzatot megillető, jogszabályon vagy szerződésen (társasházi alapító okiraton) alapuló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátása,
  • a parkolóhely megváltással kapcsolatos feladatok ellátása.

 

A lakásbérleti szerződéseket a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ), mint bérbeadó (1011 Budapest, Iskola u. 16.) köti, továbbá kezeli az önkormányzati tulajdonú lakásokat és helyiségeket, így ezekkel a kérdésekkel közvetlenül az intézmény munkatársait célszerű felkeresni (telefonszám: +36 1 225 – 2440, e-mail cím: budavargmsz@budavargmsz.hu)

 

Munkatársak:

 

Láng Orsolya

Aljegyző

lang.orsolya@budavar.hu

vagyon@budavar.hu

06 1 458 3064

 

Lakásgazdálkodással kapcsolatos ügyekben:

 

A-Ny betűkkel kezdődő utcanevekhez tartozó lakások esetében

Deák Anikó

VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ

deak.aniko@budavar.hu

06 1 458 3059

 

O-Zs betűkkel kezdődő utcanevekhez tartozó lakások esetében

Pál Katalin

VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ

pal.katalin@budavar.hu

06 1 458 3061

 

Lakásvételi kérelmekkel kapcsolatos ügyekben:

 

Bodonyi Andrea

VAGYONHASZNOSÍTÁSI JOGÁSZ

bodonyi.andrea@budavar.hu

06 1 458 3014

 

Helyiséggazdálkodással kapcsolatos ügyekben:

 

Sztaniszlovszki Krisztina

VAGYONHASZNOSÍTÁSI JOGÁSZ

sztaniszlovszki@budavar.hu

06 1 458 3069

 

Társasházakkal (közös tulajdonban álló ingatlanrészek értékesítése, alapító okiratok módosítása, SZMSZ, Házirend), elővásárlási jognyilatkozatokkal, valamint tulajdonosi hozzájárulásokkal kapcsolatos ügyekben:

 

Mihalik Anett

VAGYONHASZNOSÍTÁSI JOGÁSZ

mihalik.anett@budavar.hu

06 1 458 3024

 

Társasházi közgyűlésekkel, külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos ügyekben:

 

Dányi Dóra

VAGYONHASZNOSÍTÁSI REFERENS

danyi.dora@budavar.hu

06 1 458 3074

A(z) VAGYONHASZNOSÍTÁSI IRODA ELÉRHETŐSÉGEI

Email: vagyon@budavar.hu

Telefon: 06 1 458 3000

Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A(z) VAGYONHASZNOSÍTÁSI IRODA MUNKATÁRSAI

dr. Láng OrsolyaAljegyző
Deák AnikóVagyonhasznosítási referens
dr. Bodonyi AndreaVagyonhasznosítási referens
dr. Bordács EmíliaVagyonhasznosítási referens
dr. Mihalik AnettVagyonhasznosítási referens
dr. Sztaniszlovszki KrisztinaVagyonhasznosítási referens
Korona BeátaAdminisztrátor
Pál KatalinVagyonhasznosítási referens