Vagyonhasznosítási Iroda

A Műszaki Iroda önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat lát el.

Vagyonhasznosítási Iroda feladatai:

 

  • az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon hasznosításával kapcsolatos döntések előkészítése, illetve végrehajtása, pályázati eljárások lebonyolítása,
  • az önkormányzati lakás- és helyiségvagyon hasznosításának, bérbeadásának, értékesítésének előkészítése és a döntések végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása,
  • a szociális alapú, szolgálati jellegű és piaci alapú lakáspályázatok lebonyolítása, döntés-előkészítése,
  • külföldiek lakásvásárlásával kapcsolatos feladatok ellátása,
  • az Önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő építési munkához szükséges tulajdonosi hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
  • az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat érintő telekalakítással, telek-határrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
  • az Önkormányzat ingatlanvásárlással kapcsolatos feladatainak ellátása,
  • az Önkormányzatot megillető, jogszabályon vagy szerződésen (társasházi alapító okiraton) alapuló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátása,
  • a parkolóhely megváltással kapcsolatos feladatok ellátása.

 

A lakásbérleti szerződéseket a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ), mint bérbeadó (1011 Budapest, Iskola u. 16.) köti, továbbá kezeli az önkormányzati tulajdonú lakásokat és helyiségeket, így ezekkel a kérdésekkel közvetlenül az intézmény munkatársait célszerű felkeresni (telefonszám: +36 1 225 – 2440, e-mail cím: budavargmsz@budavargmsz.hu)

 

Munkatársak:

 

Láng Orsolya

Aljegyző

lang.orsolya@budavar.hu

vagyon@budavar.hu

06 1 458 3064

 

Lakásgazdálkodással kapcsolatos ügyekben:

 

A-Ny betűkkel kezdődő utcanevekhez tartozó lakások esetében

Deák Anikó

VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ

deak.aniko@budavar.hu

06 1 458 3059

 

O-Zs betűkkel kezdődő utcanevekhez tartozó lakások esetében

Pál Katalin

VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ

pal.katalin@budavar.hu

06 1 458 3061

 

Lakásvételi kérelmekkel kapcsolatos ügyekben:

 

Bodonyi Andrea

VAGYONHASZNOSÍTÁSI JOGÁSZ

bodonyi.andrea@budavar.hu

06 1 458 3014

 

Helyiséggazdálkodással kapcsolatos ügyekben:

 

Sztaniszlovszki Krisztina

VAGYONHASZNOSÍTÁSI JOGÁSZ

sztaniszlovszki@budavar.hu

06 1 458 3069

 

Társasházakkal (közös tulajdonban álló ingatlanrészek értékesítése, alapító okiratok módosítása, SZMSZ, Házirend), elővásárlási jognyilatkozatokkal, valamint tulajdonosi hozzájárulásokkal kapcsolatos ügyekben:

 

Mihalik Anett

VAGYONHASZNOSÍTÁSI JOGÁSZ

mihalik.anett@budavar.hu

06 1 458 3024

 

Társasházi közgyűlésekkel, külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos ügyekben:

 

Dányi Dóra

VAGYONHASZNOSÍTÁSI REFERENS

danyi.dora@budavar.hu

06 1 458 3074

A(z) VAGYONHASZNOSÍTÁSI IRODA ELÉRHETŐSÉGEI

Email: vagyon@budavar.hu

Telefon: 06 1 458 3000

Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A(z) VAGYONHASZNOSÍTÁSI IRODA MUNKATÁRSAI

dr. Láng OrsolyaAljegyző
Deák AnikóVagyonhasznosítási referens
dr. Bodonyi AndreaVagyonhasznosítási referens
dr. Mihalik AnettVagyonhasznosítási referens
dr. Sztaniszlovszki KrisztinaVagyonhasznosítási referens
Pál KatalinVagyonhasznosítási referens