Közterület-felügyeleti Iroda

A Közterület-felügyeleti Iroda feladata, a közterületi jogsértések megelőzése valamint azok megszüntetése érdekében a gyors reagálást biztosító, kellően felkészült, és differenciáltan szankcionáló állomány alkalmazása, valamint az érvényben lévő jogszabályok betartatása, egyben a törvényesen végrehajtott közterület-felügyelői intézkedések végrehajtása.

A Közterület-felügyeleti Iroda feladata, a közterületi jogsértések megelőzése valamint azok megszüntetése érdekében a gyors reagálást biztosító, kellően felkészült, és differenciáltan szankcionáló állomány alkalmazása, valamint az érvényben lévő jogszabályok betartatása, egyben a törvényesen végrehajtott közterület-felügyelői intézkedések végrehajtása. A mindennapi feladatellátás során a legfontosabb irányelv a prevenció.

 

1.) Alapfeladatok:

  • a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése, az itt tapasztalt jogsértések megszüntetése.
  • a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.
  • a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartására irányuló ellenőrzések végrehajtása, a szabályok megsértőivel szemben a közigazgatási eljárás lefolytatása és szankciók alkalmazása.

2.) Közreműködik:

  • a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
  • a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
  • az önkormányzati vagyon védelmében,
  • a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
  • az állat-egészségügy és eb-rendészeti feladatok ellátásában.

A rendészeti feladatokat ellátó hivatalos személy (közterület-felügyelő) jogállása:

  • A Közterület-felügyeleti Iroda közterületen szolgálatot teljesítő munkatársa, önkormányzatunk alkalmazásában álló köztisztviselő, aki szolgálatban intézkedésre jogosult, rendészeti feladatokat ellátó hivatalos személy. A hatályos jogszabályoknak megfelelően jogosult, és köteles ellenőrizni, a hatáskörébe tartozó közterületek állapotát, amennyiben az szükséges, eljárást kezdeményezni és a törvényben meghatározott intézkedéseket megtenni. Jogállására tekintettel, fokozott büntetőjogi védelem illeti meg.
  • A közterület-felügyelő szolgálata teljesítésekor, a külön jogszabályban meghatározott szolgálati egyenruhát visel, egyenruhájára kitűzve viseli, az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt. Önkormányzatunk jelképét karjelzésként viseli.

 

A Közterület-felügyeleti Iroda hatáskörébe tartozó bírságok befizetésére szolgáló számlaszámok

 

Elszállított autók listája ITT!

Az ügyfélfogadás időpontjai

Hétfő:   08:00  -  16:00
Kedd:   08:00  -  16:00
Szerda:   08:00  -  16:00
Csütörtök:   08:00  -  16:00
Péntek:   08:00  -  13:00

ÜGYFÉLFOGADÁS HELYE

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. sz. alatt


VAGYONNYILATKOZATOK

A(z) KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI IRODA ELÉRHETŐSÉGEI

Email: kozteruletfelugyelet@budavar.hu

Telefon: +36 1 225 7271; 06 20 447 1003 Kerékbilincs ügyintézés: 06 20 501 2081

Cím: 1014 Budapest, Országház utca 9.

 

A Közterület-felügyeleti Iroda vezetője valamint az ügyfélszolgálati ügyintézők, hivatali időrendben, a rendészeti feladatokat ellátó hivatalos személyek (közterület-felügyelők) vezényléses munkarendben, (0:00-24:00 közötti időszakban) teljesítik szolgálatukat.

A(z) KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI IRODA MUNKATÁRSAI

dr. Vörös Mária ÉvaIrodavezető
Bottyánné Plagány MónikaKözterület-felügyeleti ügyintéző
Dobiné Szathmáry KatalinKözterület-felügyeleti ügyintéző
Sári AnitaKözterület-felügyeleti ügyintéző