Igazgatási Iroda

Az Igazgatási Iroda az ipari és kereskedelmi területet érintő hatósági feladatok mellett a jegyzői hatáskörbe tartozó hagyatéki, birtokvédelmi és állatvédelmi feladatokat látja el.

 

Elektronikusan beadható nyomtatványok listája >>

 

Papír alapú nyomtatványok listája >>

 

Feladata az általános igazgatási feladatok ellátása, különösen:

 • I. fokú kereskedelmi igazgatási feladatok (beleértve a szálláshelyek nyilvántartásba vételét, vásárok, piacok és bevásárlóközpontok engedélyezését, zenés, táncos rendezvények engedélyezését, továbbá az ehhez kapcsolatos a közhiteles nyilvántartások vezetését), szolgáltatás felügyeleti hatósági feladatok ellátása,
 • I. fokú ipari igazgatási feladatok ellátása (beleértve az ehhez kapcsolódó közhiteles nyilvántartások vezetését), szolgáltatás felügyeleti hatósági feladatok ellátása,
 • ellátja az üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatos Kertv.-en és önkormányzati rendeleten alapuló feladatokat (beleértve a felügyeleti díjak kiszabását és elszámolását is, az éjszakai ellenőrzések megszervezését a Közterület-felügyleti Iroda részére)
 • éves ellenőrzési tervek összeállítása az ipari és kereskedelmi igazgatási területeket illetően,
 • szakhatóságokkal való állandó kapcsolattartás, összevont hatósági ellenőrzések megszervezése,
 • birtokvédelmi ügyintézés,
 • hagyatéki ügyintézés (hagyatéki leltár felvétele, kapcsolattartás a közjegyzőkkel, önkormányzati vagy hivatali hagyatéki hitelezői igények továbbítása)
 • ellátja az állattartással kapcsolatos ügyeket.

Hatáskörrel rendelkező szerv, hatóság: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Jegyzője

Illetékességi terület: Budapest Főváros I. kerület közigazgatási területe

Az ügyfélfogadás időpontjai

Hétfő:   14:00  -  18:30
Szerda:   08:00  -  16:30
Péntek:   08:00  -  12:00

Ebédszünet: 12:00 - 12:30

Online Időpontfoglalás:
https://idopont.budavar.hu

A kialakult veszélyhelyzet miatt személyes egyeztetésre csak különösen indokolt esetben, előzetes időpontfoglalást követően van lehetőség.

A(z) IGAZGATÁSI IRODA ELÉRHETŐSÉGEI

Email: igazgatas@budavar.hu

Telefon: 06 1 458 3000

Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A(z) IGAZGATÁSI IRODA MUNKATÁRSAI

Takács AnikóIrodavezető
dr. Galambos FelíciaJogi referens
Gyulay Mária HedvigIgazgatási ügyintéző
Schrenk RékaIgazgatási ügyintéző
Szarka LászlónéHagyatéki ügyintéző

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

1. KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG TERÜLETE

Minden üzlet megnyitásához működési engedélyt kell kérni?

Nem, alapesetben az üzletek többségének megnyitásához csak a kereskedelmi tevékenység bejelentésére van szükség. Működési engedélyt kizárólag azon termékek értékesítése esetén kell kérni, melyek tartalmaznak veszélyes anyagokat és keverékeket, továbbá egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek esetén, valamint állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik értékesítése esetén, fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termékek értékesítése esetén, növényvédő szerek és hatóanyagaik, valamint nem veszélyes hulladék értékesítése esetén, továbbá fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag (kivéve a tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag) értékesítése esetén. Működés engedély iránti kérelem benyújtása illetékmentes. E-önkormányzat (OHP) portálon elérhető nyomtatvány elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap . Az Önkormányzat keresőben Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatot válassza. Ipar-kereskedelem ágazatban a következő űrlap kiválsztása szükséges: Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához.   Gazdálkodó szervezetek esetében – pl. gazdasági társaság, egyéni vállalkozó - hivatalunk kizárólag cégkapun/kizárólag egyéni vállalkozó esetén ügyfélkapun keresztül benyújtott bejelentést fogad be, a nem megfelelő elektronikus úton benyújtott bejelentés hatálytalan.

Hogyan tudok kereskedelmi tevékenységet bejelenteni?

Természetes személy ügyfelek részére nem kötelező az ügyek elektronikus intézése, azonban lehetőséget biztosítunk számukra is. Adószámos magánszemélyek részére nyomtatványunk és a csatolandó dokumentumok listája elérhetőek az alábbi linken, illetve hivatalunk ügyfélszolgálatán is kérhető: http://www.budavar.hu/igazgatasi-iroda-nyomtatvanyai

 1. számú bejelentőlap: Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele iránti kérelem.
A nyomtatvány postai úton (1250 Budapest, Pf. 35.) illetve személyesen is benyújtható a csatolt dokumentumokkal. A nyomtatványon szereplő minden adatot kötelező megadni, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség. Az eljárás illetékmentes.   Gazdálkodó szervezetek esetében – pl. gazdasági társaság, egyéni vállalkozó - hivatalunk kizárólag cégkapun/kizárólag egyéni vállalkozó esetén ügyfélkapun keresztül benyújtott bejelentést fogad be, a nem megfelelő elektronikus úton benyújtott bejelentés hatálytalan.   E-önkormányzat (OHP) portálon elérhető nyomtatvány elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap . Az Önkormányzat keresőben Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatot válassza. Ipar-kereskedelem ágazatban a következő űrlap kiválsztása szükséges: BEJELENTÉS NEM ÜZLETKÖTELES TERMÉK FORGALMAZÁSÁRÓL.   Bejelentkezéskor mindig a SAJÁT NÉVEN (MAGÁNSZEMÉLYKÉNT ELJÁRVA) szerepkör választódik ki. Cég képviseletében kattintson a SZEREPKÖRVÁLTÁS gombra. A megjelenő felületen, a SZEREPKÖR felirat alatt levő listából válassza ki a „Cég nevében” értéket. Megjelenik két ADÓSZÁM mező. Az elsőben megadhatja a képviselő cég adószámát, alatta pedig a képviselt cégét. Kattintson a SZEREPKÖRVÁLTÁS gombra.   FIGYELEM: A kitöltött, hibátlan űrlap a felső menüsor „Az űrlap beküldése” menüpontjának használatával küldhető be. A portál megjelenít egy megerősítő képernyőt. Kattintson az „igen” gombra, ekkor az űrlapból a háttérben elkészül egy PDF-dokumentum. A rendszer felhasználói beavatkozás nélkül elvégzi az űrlap AVDH-val történő hitelesítését. Hitelesítés után megjelenik egy felület, a CSATOLMÁNYOK HOZZÁADÁSA. Itt van lehetősége az űrlaphoz csatolmányokat rögzíteni. A „Feltöltés” gomb megnyomása után, számítógépéről töltheti fel a szükséges csatolmányokat. A feltölthető dokumentumok mérete összesen maximum 25 MB lehet. A csatolmányok elnevezésében nem szerepelhetnek különleges karakterek. (pl. #,  &, *). A „Hitelesítés” gombra kattintva a feltöltött és kiválasztott csatolmány hitelesítésre kerül az AVDH-val, ezt mindenképpen kérjük megjelölni!   E-papír szolgáltatás segítségével is beküldhető kereskedelmi bejelentés, mely a következő oldalon elérhető: https://epapir.gov.hu/ Ügyfélkapus belépést követően gazdasági társaság esetén beállítani szükséges, hogy bejelentését cégként teszi (pipával jelölendő), továbbá megadni szükséges a cég nevét és adószámának első 8 számjegyét. Ezt követően az ügytípusok és témacsoportok kiválasztásánál is az EGYÉB kategória jelölendő, melyet követően kiválasztható címzettként a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat hivatali kapuja és küldéskor mellékletek is felcsatolhatóak.

Melyik üzlet éjszakai nyitva tartása engedélyköteles?

A kerület területén található szeszes italt árusító és kimérő kereskedelmi illetve vendéglátó üzletek 22:00 és az azt követő nap 06:00 óra között kizárólag a Jegyző által éjszakai nyitva tartás tárgyában kiadott engedély birtokában tarthatnak nyitva. A kérelmet az alábbi linken található ÁNYK alapú formanyomtatványon kell benyújtani, https://www.budavar.hu/igazgatasi-iroda-elektronikusan-beadhato-nyomtatvanyai  IGAZ_09 - Éjszakai nyitva tartás iránti kérelem. Az eljárás illetékmentes. Azonban felhívjük a figyelmet, hogy szeszesital kiméréssel és árusítással foglalkozó, világörökségi területen működő éjfél után is nyitva lenni kívánó üzletek esetében két különálló illetékmentes kérelem benyújtása szükséges tekintettel arra, hogy a 22:00 és 24:00 közötti időszak esetében a jegyzői engedély önkormányzati hatáskörben kerül kiadásra, továbbá 24:00 és 06:00 óra közötti időszakot érintően pedig államigazgatási hatáskörben kerül az engedélyezési eljárás lefolytatásra. Megértésüket köszönjük! Összegezve tehát, a világörökségi területen található szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek esete annyiban sajátos, hogy két engedélyre van szükségük, külön a 22:00-24:00 óra közötti intervallumra és külön engedélyre, amennyiben 24:00 órát meghaladóan is nyitva szeretnének tartani.

Üzlet megszűnését be kell jelenteni, ha igen mikor és illetékmentes-e?

Az üzlet megszűnését illetve a kereskedelemi tevékenység megszüntetését nyolc napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek, aki a kereskedőt valamint az üzletet törli a nyilvántartásból, működési engedélyt pedig visszavonja. E-önkormányzat (OHP) portálon elérhető nyomtatvány elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap . Az Önkormányzat keresőben Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatot válassza. Ipar-kereskedelem ágazatban a következő űrlap kiválsztása szükséges: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY VISSZAVONÁSI KÉRELEM. Az eljárás illetékmentes. Választható még a Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról űrlap is, azon a bejelentés tárgyánál a megszüntetés bejelentése opció válsztandó.

Felügyeleti díjat milyen esetben kell fizetni és annak mennyi az összege, és melyik számlára kell átutalni?

A világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi illetve vendéglátó üzletek 24:00 és 06:00 óra közötti nyitva tartásával összegfüggő többletfeladatok fedezetére kell felügyeleti díjat fizetni. A felügyeleti díj összege 20 Ft/fő/24:00 óra utáni éjszakai nyitva tartási nap, mely összeg nem haladhatja meg az üzlet éves korrigált iparűzési adóalapjának a 0,5%-át. A felügyeleti díj alapja vendéglátó üzletek esetén az igazolásban meghatározott befogadóképesség, egyéb üzletek esetében az alapterület alapján számított 3 négyzetméterenként egy fő. A felügyeleti díjat a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 12001008-01330357-00200002 számú bankszámlájára kell fizetni.

Mi történik, ha elmulasztok kereskedelmi tevékenységre vonatkozó adatváltozást bejelenteni és a hatóság észleli?

Az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles a kereskedő bejelenteni a jegyzőnek. Amennyiben ezt elmulasztotta a kereskedő a hatóság bírságot szab ki, és

 • ha a kereskedő egyébként megfelel a vonatkozó jogszabályoknak az adatváltozást hivatalból nyilvántartásba bejegyzi, vagy
 • ha a kereskedő nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó jogszabályoknak, a tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

Mely termékek értékesítése esetén kell külön engedélyt kérni?

Azon élelmiszerek, amelyek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához az Érdi Járási Hivatal külön engedélye szükséges:

 • Hús- és hentesáru: friss hús
 • Hal: friss halászati termék, az élő hal kivételével
 • Tej, tejtermék nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék
 • Meleg, hideg étel: vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével
 • Cukrászati készítmény, édesipari termék: azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a végső fogyasztó részére
 • Egyéb élelmiszer: békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga
  Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály eljárásáról bővebb felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:   Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 1. Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. E-mail: erd-elelmiszer@pest.gov.hu Telefon: (1) 236-3990 Berkicsné Vodicska Eleonóra élelmiszerbiztonsági felügyelő Telefon: +36-30-505-6232 E-mail: berkicsne.eleonora@pest.gov.hu   A nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló szándékot a vállalkozás köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni, amely a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály.  Az ügymenetről bővebb felvilágosítás az alábbi elérhetőségen kérhető:   Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. I. em. 155. szoba Tel: +36-1-458-5695 E-mail cím: nnyevo@bfkh.gov.hu

Vendéglátó üzletként milyen további teendőim vannak?

A kereskedelmi tevékenység bejelentése során a bejelentéshez mellékelten csatolni szükséges – amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - bérleti szerződést, a vendéglátóipari terméket forgalmazásához szükséges, a Pest Megyei Kormányhivatal által kiállított külön engedélyt, továbbá egy nyilatkozatot arról, hogy gazdasági társaság vezető tisztségviselője/tagja a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 22/A. § (1)-(3) bekezdésben foglalt rendelkezésekre tekintettel büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy mint üzemeltető az általa üzemeltetett üzlet/üzletek nem került/ek ideiglenesen bezáratásra, továbbá nem tagja/vezető tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, mely által üzemeltetett üzlet ideiglenesen bezáratásra került. Ezen nyilatkozat elérhető a következő linken: https://budavar.hu/igazgatasi-iroda-nyomtatvanyai/ nyilatkozat_eltiltás hatálya alatt nem áll. Továbbá nyilatkozni szükséges a vendéglátó üzlet típusáról a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. melléklete alapján.

2021. év előtt nyilvántartásba vett vendéglátó üzletek esetén van-e bejelentési kötelezettségem?

A Korm. rendelet 2021. január 1. napjával történő módosulását követően a Korm. rendelet 31. § alapján „a 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.” Vonatkozó nyomtatvány elérhetősége: https://budavar.hu/igazgatasi-iroda-nyomtatvanyai/ 17. számú bejelentőlap: Nyilatkozat vendéglátó üzlettípusról Amennyiben az üzemeltetésükben lévő üzlet elnevezése eltér a választott üzlettípustól (az üzlet elnevezésében másik üzlettípus szerepel  pl. XY Kávézó a jelenlegi elnevezés, de bár vagy étterem üzlettípus kerül megjelölésre) kérjük jelezzék az üzlet elnevezésének módosítását is a bejelentés során, tekintettel arra, hogy megtévesztő az üzlettípustól eltérő üzletnév.

Mit kell tennem, ha az éttermemben zenét szeretnék szolgáltatni?

Vendéglátó üzlet esetében a lakókörnyezetben élők pihenéshez és nyugalmához való jog biztosítása érdekében a vendéglátó üzlet meg kell feleljen a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt követelményeknek, csak zajhatárértéket megállapító határozat birtokában szolgáltatható zene. Ezzel kapcsolatosan a Városüzemeltetési és Beruházási Iroda jogosult eljárni. Az illetékes iroda elérhetőségei és nyomtatványai a következő elérhetőségen találhatóak: https://budavar.hu/institutions/varosuzemeltetesi-es-beruhazasi-iroda/

Mely kiskereskedelmi tevékenységnél van meghatározva szakképzettség?

Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek végzését szakképesítéshez kötötték, melyre vonatkozóan az irányadó jogszabály az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet. A rendelet szövege megtalálható: http://njt.hu/. A megfelelő szakképzettség meglétének igazolását az ellenőrzésre jogosult hatóságok az ellenőrzés során kérhetik.

Vásárlók könyvének megnyitása kötelező-e? hol tudom hitelesíteni?

Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni. A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos. A vásárlók könyvét a használatba vétel előtt a kereskedelmi hatóság hitelesíti, feltüntetve a vásárlók könyve megnyitásának időpontját. A bejelentésköteles vagy külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedő ilyen irányú - a bejelentéssel egyidejűleg megtett - kérelmére a jegyző a kereskedő által használni kívánt első vásárlók könyvét az üzlet nyilvántartásba vételével a vásárlók könyve használatba vételének bejelentett időpontjától, mint használatba vételi időponttól hitelesíti. Ebben az esetben a használatba vétel időpontját az üzletet üzemeltető kereskedő cégszerű aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja. A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány alkalmazható. A vásárlók könyve tartalmazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét, valamint cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve használatba vételének időpontját. A hitelesítés az Igazgatási irodán személyes ügyfélfogadás során történik előzetes időpontfoglalást követően - https://idopont.budavar.hu/ - az alábbi időpontokban: hétfő: 14:00 – 18:30, szerda: 08:00 – 16:30, péntek: 08:00 – 12:00

Hol találom az elérhető kereskedelmi nyomtatványokat, űrlapokat? Milyen módokon küldhetem be ezeket?

Természetes személy ügyfelek részére nem kötelező az ügyek elektronikus intézése, azonban lehetőséget biztosítunk számukra is. Adószámos magánszemélyek részére nyomtatványaink és a csatolandó dokumentumok listája elérhetőek az alábbi linken, illetve hivatalunk ügyfélszolgálatán is kérhető: http://www.budavar.hu/igazgatasi-iroda-nyomtatvanyai A nyomtatványt postai úton (1250 Budapest, Pf. 35.) illetve személyesen is benyújthatják a csatolt dokumentumokkal.   Gazdálkodó szervezetek esetében – pl. gazdasági társaság, egyéni vállalkozó - hivatalunk kizárólag cégkapun/kizárólag egyéni vállalkozó esetén ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelmet/bejelentést fogad be, a nem megfelelő elektronikus úton benyújtott kérelem hatálytalan. Nyomtatványaink és a csatolandó dokumentumok listája elérhető az alábbi linken: https://budavar.hu/igazgatasi-iroda-nyomtatvanyai/   E-Önkormányzat Portálról benyújtható nyomtatványok: https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas   ÁNYK nyomtatványkitöltő keretprogram a következő linken elérhető: https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok   E-papír szolgáltatás segítségével is beküldhetőek a kérelmek, mely a következő oldalon elérhető: https://epapir.gov.hu/

Szeszes ital kimérés esetén milyen speciális szabályokra kell figyelni?

Amennyiben a vendéglátó üzletben nem folytatnak melegkonyhai tevékenységet, de szeszesitalt szeretnének kimérni, úgy a hatóság köteles vizsgálni, hogy az egység bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül található-e védett intézmény (pl: nevelési, oktatási, egészségügyi intézmény). Amennyiben igen, a kimérés jegyzői engedélyhez kötött és csak a védett intézmény működési idején túl engedélyezhető a rendőrség és a vámhatóság jóváhagyásával. Kérelem nyomtatvány a honlapon elérhető: http://www.budavar.hu/igazgatasi-iroda-nyomtatvanyai

Kereskedelmi tevékenységem bejelentését követően hány napon belül kerül sor a nyilvántartásba vételre?

Amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályi feltételeknek 8 napon belül igazoljuk a megfelelés tényét és maximum 15 napon belül nyilvántartásba vesszük a kereskedőt. A formailag és tartalmilag megfelelő bejelentést követően a kereskedelmi tevékenység megkezdhető, illetve folytatható.   Amennyiben a bejelentés nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, erről a tényről értesítés megküldésével tájékoztatjuk a kérelmezőt és egyben felhívjuk figyelmét a hiányosságokon felül a bejelentés nélkül folytatott kereskedelmi tevékenység jogkövetkezményeire.

Közterületen milyen terméket értékesíthetek, mik az erre vonatkozó szabályok?

Közterületi értékesítés keretében kizárólag az alábbi termékek forgalmazhatóak:

 1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv;
 2. levelezőlap;
 3. virág;
 4. léggömb;
 5. zöldség, gyümölcs;
 6. pattogatott kukorica;
 7. főtt kukorica;
 8. sült gesztenye;
 9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak;
 10. vattacukor, cukorka;
 11. fagylalt, jégkrém;
 12. ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej;
 13. büfétermék;
 14. sütőipari termékek;
 15. előrecsomagolt sütemények, édességek.
  Felhívjuk a figyelmüket, hogy a közterületi értékesítés, illetve közterületen mozgóbolti kereskedelmi tevékenység csak közterület-használati hozzájárulás birtokában folytatható, mely a Beruházási és Városüzemeltetési irodától szerezhető be, nyomtatványuk az alábbi linken elérhető: http://www.budavar.hu/varosuzemeltetesi-es-beruhazasi-iroda-elektronikusan-beadhato-nyomtatvanyai Közterület-használati kérelem