2023. február 17. 15:16

Idén jelentős változások várhatók a beruházási és az építési szabályokban

Tavaly októberben jelentette be Lázár János (építési és közlekedési miniszter), hogy új beruházási és építési kerettörvényt hoznak létre és a munka során 26 szakmai szervezet közel 900 ajánlását is figyelembe veszik. A közelmúltban nyilvánossá vált az „Állami építési beruházások rendjéről szóló törvény” tervezete, a normaszöveg alapján a törvény 2023. április 15-én lép majd hatályba. A törvénytervezet az állami építési beruházások rendszerét helyezi új alapokra. Célja, hogy növelje az állami építési beruházások megvalósításának hatékonyságát, az energiahatékonyságot, megfelelő jogi, szakmai és költségvetési garanciákat nyújtson a beruházások szereplői számára ezen jogviszonyok kiszámíthatósága érdekében, valamint megerősítse az állami építési beruházások megvalósításában közreműködő állami szervezetrendszert. A törvény alkalmazásában állami építési beruházásnak minősül, azaz a minisztérium közbeszerzésében valósul meg az olyan építési beruházás, amelynek előkészítéséhez és megvalósításához felhasznált központi költségvetési vagy a nem közvetlen európai uniós forrás mértéke külön-külön vagy együttesen a beruházás becsült értékének ötven százalékát meghaladja, függetlenül attól, hogy az építési beruházás az állam javára valósul-e meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben egy beruházásban az állami vagy az európai uniós támogatás mértéke meghaladja az 50%-ot, akkor az új beruházási törvényt kell majd alkalmazni a magán és önkormányzati beruházásokra is!

Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény tervezete elérhető:
https://kormany.hu/dokumentumtar/allami-epitesi-beruhazasok-rendjerol-szolo-torveny

Még csak részletek szivárogtak ki a másik dokumentumról, az új építési kerettörvényről, mely Lánszki Regő országos főépítész (Építési és Közlekedési Minisztérium) koordinálásában készül és tervezett hatálybalépése 2023. július 1. Az új építési kerettörvény három korábbi jogszabályt olvaszt majd össze: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényt. Azt ígérik, hogy a jogszabályban nagyobb figyelmet fog kapni a környezet, az élővilág, a természeti értékek védelme is. A médiában már előre elhíresült, hogy a törvényben építészeti elvárásként jelenik majd meg a „polgári jó ízlés” fogalma, valamint, hogy létrejön egy főmérnöki szervezetrendszer és lesz országos tájépítész is. Számítani lehet arra, hogy a műemlékek tulajdonosai (ideértve a műemléki lakások tulajdonosait is) speciális adókedvezményeket fognak kapni. Az új törvény a helyi, kerületi szabályozás kereteit és tartalmát nem változtatja meg.

Kerületünk új, 2023. január 20-tól hatályos építési szabályzata és településképi rendelete az önkormányzat honlapján megtalálhatók az építési információk alatt: https://budavar.hu/epitesi-informaciok/