2021. november 25. 13:26

Helyreigazítás

A Népszava online kiadásában 2021. november 24-én a https://nepszava.hu/3138818_megkapta-a-legfontosabb-engedelyt-igy-epulhet-a-gellerthegyi-siklo oldalon az alábbi tényállítás jelent meg, amely a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzatra mint érintettre vonatkozó valótlan állítást tartalmaz:

 

„Információink szerint az eljárásba senki nem jelentkezett be ügyfélként, nem támasztott ellenvetést sem a fővárosi, sem az I. kerületi önkormányzat. Beleegyezett a vasútüzem létesítésébe a katasztrófavédelem, az örökségvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a területért felelős Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság is.”

 

A fent idézett állításokkal szemben a valóság az, hogy Budapest I. Kerületi Budavár Önkormányzata 2020. augusztus 11-én Budapest Főváros Kormányhivatalánál kezdeményezte, hogy a Gellérthegyi Sikló engedélyezési eljárásban ügyféli jogállását az eljáró hatóság ismerje el. A Fővárosi Kormányhivatal az önkormányzat kérelmét a BP-2603/00521-6/2020. számú, 2020. szeptember 24-én kelt végzésével elutasította. Indokolása többek között a következőket tartalmazta:

 

„Az Önkormányzat ügyféli jogállásának Ákr. 10. § (1) bekezdése szerinti vizsgálata során megállapítottam, hogy a tárgyi ügyben az Önkormányzatnak, mint jogi személynek nincs közvetlen érintettsége, ennek hiányában pedig ügyféli jogállása sem.”

 

„A tervezett építési tevékenység vonatkozásában a Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontja alapján kötelezően ellátandó helyi önkormányzati feladat a településfejlesztés, településrendezés, amelynek az Önkormányzat mint jogalkotó a helyi építési szabályzat elfogadásával eleget tett, tehát e tekintetben sem állapítható meg az Önkormányzat érintettsége. A fentieken túlmenően a tárgyi ügyben az Önkormányzat Mötv. 13. § (1) bekezdéséből fakadó feladatkörét az engedélyezett építési tevékenység nem érinti, az önkormányzati feladatok jogszerű gyakorlását nem sérti vagy veszélyezteti ezért az ügyféli jogállást nem alapozza meg.”

 

Az önkormányzat 2020. október 10-én a kormányhivatal végzését megtámadta, és kérte a bíróságot, hogy az ügyféli jogállását állapítsa meg. A közigazgatási per során a Fővárosi Törvényszék a keresetet elutasította, vagyis a Törvényszék is úgy látta, hogy a Sikló építési eljárásában a Budavári Önkormányzat nem lehet ügyfél – noha a Sikló projekt szinte teljes területe az I. kerület közigazgatási területén található. Ezzel álláspontunk szerint sajnálatos precedens teremtődött, amely elzárja az önkormányzatokat attól, hogy a lakosság érdekeit az egyes kormányhivatali, kézivezérelt engedélyezési eljárásokban érvényesítse.

 

Meggyőződésünk, hogy a kormányhivatal jogsértő módon korlátozta az önkormányzat azon jogos érdekét és ügyféli jogállását, hogy az I. kerület területét, zöldfelületeit, turisztikai feladatait lényegesen érintő beruházás engedélyezési eljárásában részt vehessen.