2021. november 25. 13:26

Helyreigazítás

A Népszava online kiadásában 2021. november 24-én a https://nepszava.hu/3138818_megkapta-a-legfontosabb-engedelyt-igy-epulhet-a-gellerthegyi-siklo oldalon az alábbi tényállítás jelent meg, amely a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzatra mint érintettre vonatkozó valótlan állítást tartalmaz:

 

„Információink szerint az eljárásba senki nem jelentkezett be ügyfélként, nem támasztott ellenvetést sem a fővárosi, sem az I. kerületi önkormányzat. Beleegyezett a vasútüzem létesítésébe a katasztrófavédelem, az örökségvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a területért felelős Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság is.”

 

A fent idézett állításokkal szemben a valóság az, hogy Budapest I. Kerületi Budavár Önkormányzata 2020. augusztus 11-én Budapest Főváros Kormányhivatalánál kezdeményezte, hogy a Gellérthegyi Sikló engedélyezési eljárásban ügyféli jogállását az eljáró hatóság ismerje el. A Fővárosi Kormányhivatal az önkormányzat kérelmét a BP-2603/00521-6/2020. számú, 2020. szeptember 24-én kelt végzésével elutasította. Indokolása többek között a következőket tartalmazta:

 

„Az Önkormányzat ügyféli jogállásának Ákr. 10. § (1) bekezdése szerinti vizsgálata során megállapítottam, hogy a tárgyi ügyben az Önkormányzatnak, mint jogi személynek nincs közvetlen érintettsége, ennek hiányában pedig ügyféli jogállása sem.”

 

„A tervezett építési tevékenység vonatkozásában a Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontja alapján kötelezően ellátandó helyi önkormányzati feladat a településfejlesztés, településrendezés, amelynek az Önkormányzat mint jogalkotó a helyi építési szabályzat elfogadásával eleget tett, tehát e tekintetben sem állapítható meg az Önkormányzat érintettsége. A fentieken túlmenően a tárgyi ügyben az Önkormányzat Mötv. 13. § (1) bekezdéséből fakadó feladatkörét az engedélyezett építési tevékenység nem érinti, az önkormányzati feladatok jogszerű gyakorlását nem sérti vagy veszélyezteti ezért az ügyféli jogállást nem alapozza meg.”

 

Az önkormányzat 2020. október 10-én a kormányhivatal végzését megtámadta, és kérte a bíróságot, hogy az ügyféli jogállását állapítsa meg. A közigazgatási per során a Fővárosi Törvényszék a keresetet elutasította, vagyis a Törvényszék is úgy látta, hogy a Sikló építési eljárásában a Budavári Önkormányzat nem lehet ügyfél – noha a Sikló projekt szinte teljes területe az I. kerület közigazgatási területén található. Ezzel álláspontunk szerint sajnálatos precedens teremtődött, amely elzárja az önkormányzatokat attól, hogy a lakosság érdekeit az egyes kormányhivatali, kézivezérelt engedélyezési eljárásokban érvényesítse.

 

Meggyőződésünk, hogy a kormányhivatal jogsértő módon korlátozta az önkormányzat azon jogos érdekét és ügyféli jogállását, hogy az I. kerület területét, zöldfelületeit, turisztikai feladatait lényegesen érintő beruházás engedélyezési eljárásában részt vehessen.

2023. december 18. 11:37

Tisztelt Ügyfeleink! Az energiatakarékosság és a hivatali költségcsökkentés érdekében 2024. január 12-től – március 31-ig minden héten pénteken home office...