Halálesetek anyakönyvezése

Budapest I. kerület közigazgatási területén történt halálesetek anyakönyvezése történik anyakönyvi hivatalunkban.
A haláleset bejelentéséhez minden esetben szükséges:

>halottvizsgálati bizonyítvány,
>a bejelentő által aláírt halálozási jegyzőkönyv,
>haláleset anyakönyvezéséhez becsatolandó okiratok: születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, jogerős bontóítélet.
>a haláleset anyakönyvezéséhez becsatolt okmányok: személyazonosító igazolvány, lakcímet és személyazonosítót igazoló hatósági igazolvány, útlevél, vezetői engedély.

Lakáson történt halálozás esetén a halál tényét megállapító orvos állítja ki a halottvizsgálati bizonyítványt. A halálozásról a jegyzőkönyvet az anyakönyvvezető veszi fel. Boncolás nélkül történő hamvasztásos temetés esetén a Tisztiorvosi Szolgálat engedélye is szükséges. Az engedély a halottvizsgálati bizonyítvány lebélyegzésével történik.

A hagyatéki eljárás lefolytatásához szükséges hagyatéki értesítést az anyakönyvvezető küldi meg az elhunyt lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal hagyatéki előadójához.

Ha az elhunyt nyugdíjas volt, a hozzátartozónak értesítenie kell a nyugdíjfolyósító intézetet.

A hagyatéki eljárás lefolytatásához az elhalt adószáma szükséges, ezért azt csak a hagyatéki eljárás lezárulta után kell leadni az elhalt lakóhelye szerint illetékes NAV kirendeltségéhez.