Gyógyszer-támogatási segély

Ügyleírás

Gyógyszer-támogatási segélyre jogosult az a szociálisan rászorult személy, aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult, de betegsége miatt rendszeres gyógyszeres kezelés alatt áll és, aki:
a) háztartásában egyedül él, és az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (2018-ban 99.750,-Ft), családos esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át (2018-ban 85.500,-Ft); és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 20 %-át eléri (2018-ban 5.700,-Ft).
b) 80. életévét betöltötte és az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (2018-ban 114.000,-Ft).; és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 20 %-át (2018-ban 5.700,-Ft) eléri.

A gyógyszer-támogatási segélyt az Önkormányzat természetben, a Budavári Egészségkártya keretében nyújtja.

A Budavári Egészségkártya legfeljebb egy év időtartamra kerül kiállításra. Ennek elteltét követően a kérelmező – az egyéb feltételek fennállása esetén – ismét jogosulttá válik.

A Budavári Egészségkártya keretében nyújtott gyógyszer-támogatás a jogosult részére havi rendszerességgel, a tárgyhót követő hónap első napján kerül feltöltésre havi 6.000,-Ft összegben.

A Budavári Egészségkártya tulajdonosa a feltöltésre került összeget – az Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött gyógyszertárakban – kizárólag gyógyszernek és gyógyászati segédeszköznek minősülő termékekre használhatja fel.

Jogszabályi háttér

Az eseti és a rendszeres támogatásokat ’A Budapest I. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról’ szabályozza.

a a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (Sztv.) 16. §-a, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 18.) pontja rendelkezik.

Kapcsolattartás

Szociálpolitikai ügyintéző

telefonszám: +36/1-458-3033; vagy +36/1-458-3035

Benyújtás céljára szolgáló űrlap:

Elektronikus űrlap

Elektronikus ügyintézési tájékoztatók

Papír alapú nyomtatvány

Eljárás díja:

illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő:

  • sommás eljárásban nyolc nap
  • teljes eljárásban hatvan nap(függő hatályú végzés esetén)