2021. január 11. 08:46

Gellérthegy utcai építkezés

Tájékoztatás a Gellérthegy utcai építkezésről

Jogerős építési engedély birtokában kezdődik meg a Gellérthegy u. 7. (Naphegy u. 14.) szám alatti ingatlanon a régi iskolaépület bontása és helyén egy új, 44 lakásos lakóépület építése.

Az épület alatti pinceszinteken gépkocsitárolók létesülnek. Az építés miatt két fa kivágása szükséges, amelyet a telken hét új fa elültetésével fognak pótolni.

A zajvédelemről szóló helyi rendeletünk szerint építési és bontási tevékenységet hétköznapokon 07-19 óra között, szombaton és pihenőnapon 09-15 óra között lehet végezni, vasárnap és ünnepnapokon pedig ilyen tevékenységet folytatni tilos.

A beruházó figyelmét felhívtuk a rendelet előírásainak fokozott betartására és a lakókörnyezet lehetőség szerinti minél kisebb zavarására. Kérjük a környéken lakók megértését és türelmét az építés ideje alatt!