Egészségügyi- várakozási hozzájárulás

Egészségügyi várakozási hozzájárulás – kérelemre – a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense, a védőnő, valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsikra.

Egészségügyi- várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

 • arcképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány),
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • érvényes forgalmi engedély,
 • a költségtérítés megfizetése,
 • munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjármű esetén
  • aláírási címpéldány,
  • lízingelt gépjármű esetén a lízingszerződés másolata,
  • igazolás a gépjármű kizárólagos használatról (cégjegyzésre jogosult által aláírva),
 • az alábbi szervezetek által kiállított igazolás:
  • háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense által benyújtott kérelem esetén a kerületi egészségügyi szolgálat,
  • védőnő által benyújtott kérelem esetén a kerületi védőnői szolgálat,
  • otthoni szakápolási szolgálatot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által benyújtott kérelem esetén az egészségügyi szakszolgálat és a területileg illetékes kerületi önkormányzat

A Budai Vár védett övezetére vonatkozóan az egészségügyi parkolási engedélyek kiadása az I. sz. Ügyfélszolgálati Irodánkon (Kapisztrán tér 1.), a Váron kívüli városrészekre vonatkozóan az egészségügyi parkolási engedélyek kiadása a II. sz. Ügyfélszolgálati Irodánkon (Attila út 65.) történik.