2022. június 30. 16:09

2022-es ebösszeírás az I. kerületben

FELHÍVÁS a 2022. évi KÖTELEZŐ EBÖSSZEÍRÁSHOZ

Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat- ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Önkormányzatunk a törvényi kötelezettség alapján 2022. október 31. napjáig ebösszeírást végez. Ezzel összefüggésben felhívom a kerületi ebtartókat és tulajdonosokat, hogy az ebösszeíráshoz szükséges bejelentő adatlapot teljes körűen szíveskedjenek kitölteni és az ebösszeírási időszak végéig visszajuttatni hivatalunkhoz az alábbi módokon:

– személyesen ügyfélszolgálatainkon, vagy a kerületünk megbízott állatorvosánál: Dr. Hámori Zsolt szakállatorvos Csipet Bt. 1015 Budapest, Batthyány u. 48.

– postai úton: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda – 1250 Budapest, Pf. 35. címre

– elektronikusan: használhatják a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatást; továbbá lehetőség van az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztüli beküldésre (ágazat: általános vagy egyéb igazgatási ügyek/űrlap: ebösszeíró adatlap)

Felhívom a tulajdonosok figyelmét arra, hogy korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól! Az eb tulajdonosa és tartója ebösszeíráskor köteles a kért adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A nyomtatvány csak egyetlen eb adatainak bejelentésére szolgál, így amennyiben több kutya tulajdonosa, úgy az állatok számának megfelelő számú nyomtatvány kitöltése szükséges!

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Hivatalunk ügyfélszolgálatain vagy letölthető DOCPDF formátumban. Az ebösszeíró adatlap papír alapú bejelentőlapja a „18. számú bejelentőlap: Ebösszeírás”.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, A bírság alapösszege az Ávt. 43. § (1b) bekezdésében foglaltak alapján 75.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát az önkormányzat munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik, erre tekintettel kérem, hogy fokozottan figyeljenek az adatok megadásánál!

A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. A transzponderrel történő megjelölés betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magán állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé.

Bővebb felvilágosításért lépjenek kapcsolatba az Igazgatási Iroda munkatársaival ügyfélfogadási időben a 458-3075, 458-3088 és 458-3087 telefonszámokon.

2024. június 18. 20:29

FIGYELEM! HŐSÉGRIADÓ!  A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2024. június 19-én (szerda) 00:00 órától 2024. június 22-én (szombat) 24:00 óráig III. fokú...