Varga Antal <> Dabis Erika <> Bónáné Puskás Katalin

Budavári Virág Benedek Díj (2012)

 

Varga Antal, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium igazgatója
Varga Antal pedagógusként kezdettől fogva diáknemzedékek sorával szerettette meg a fizikát, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezetőtanáraként pedagógusjelöltek sokaságának pályakezdését is segítette. Tankönyvszerzőként országos ismertségre, kollégái körében pedig elismerésre is joggal tett szert.
A kerület polgáraként tanári életútjának jelentős szakasza, nevezetesen az utóbbi 15 év is az I. kerületben zajlott: az 1993-ban alapított Szent Gellért Általános Iskola 1997-ben bővült ki a gimnáziummal. Az így létrejött Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium megszervezésében és arculatának kialakításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Személyiségének, empátiára, közvetlenségre, humorra és humánumra épülő pedagógiai kultúrájának köszönhető, hogy diákok, kollégák és szülők egyaránt megbecsüléssel említik nevét.

Dabis Erika és Bónáné Puskás Katalin, a Batthyány Lajos Általános Iskola Montessori osztályában tanító pedagógusok
Bónáné Puskás Katalin és Dabis Erika példamutató tanítói munkája során olyan közösségek épülnek, amelyben természetes érték a gyermekek számára egymás megbecsülése, a figyelmesség, a tolerancia. A Montessori módszer kiváló követőiként olyan harmonikus, építő környezetet biztosítanak a tanuláshoz, amelyben motiválttá válnak a gyermekek mind az önálló, kreatív kutatómunkára, mind a csoportban való szinergikus együttműködésre. Áldozatos tanítói munkájuk, az általuk átadott értékrend, az együttműködési és tanulási módszereik alapozták meg számos tanítványuk tanulmányi, művészeti és sporteredményét.