Törökné Nagy Mária <> Dr. Pelényi Attiláné

Budavári Virág Benedek Díj (2015)

 

Törökné Nagy Mária,1988 szeptembere óta a Petőfi Sándor Gimnázium tanára, melynek 2002 óta az intézményvezető helyettese is. Az angol nyelv oktatásának innovatív képviselője. Minden új pedagógiai módszert kipróbál és alkalmaz. Kitartásával, önzetlen odaadásával, a hivatása melletti elkötelezettségével, remek szervező készségével nem csak a kollégái és az iskola vezetése, de tanítványai előtt is példaképnek számít. Megbízhatósága, pontossága és precizitása, és kiváló szakmai felkészültsége mellett hivatástudata és teherbírása is méltán megalapozta megbecsültségét -tanárként és intézményvezető helyettesként egyaránt.

 

Dr. Pelényi Attiláné, az I. kerületi Toldy Ferenc Gimnázium matematika-fizika szakos tanára.
1985 óta folyamatosan tanít a Toldy Ferenc Gimnáziumban, ezzel párhuzamosan a felsőoktatásban is dolgozik, több mint két évtizede a SOTÉ-n angolnyelven oktat fizikát, egyetemi jegyzetek, példatárak szerzője. Szakmai munkájának eredményességét tükrözi, hogy tanítványai közül számosan szerepeltek kiválóan az országos matematikai versenyeken, amiért 2002-ben elnyerte a kiváló tehetséggondozó tevékenységet jutalmazó Ericson díjat. Szaktanári munkája mellett mindvégig osztályfőnökként is kiváló teljesítményt nyújtott. Negyvenöt éves pedagógusi pályáját mindenkor a nagy szakmai tudás, a magas színvonalú tanári munka, gyermekszeretetből táplálkozó igényes nevelői tevékenység, fáradtságot nem ismerő kezdeményező készség és derű, és a hivatásával kapcsolatos mély elkötelezettség jellemezte.