Török Zsuzsanna, Takács Zoltán

Budavári Virág Benedek Díj (2018)

 

Török Zsuzsanna

Török Zsuzsanna óvodapedagógus pályáját itt, az I. kerületben, az Iskola utcai óvodában kezdte 1978-ban, azóta is ebben a nevelőtestületben munkálkodik.

40 év alatt több családból generációk nevelkedtek a keze alatt.

Munkáját példaértékű gyermekcentrikusság, a gyermekek szeretete, tisztelete, a pedagógus szakma iránti alázat hatja át. Empatikus attitűd jellemzi, minden gyermekben, kollégában meglátja és megtalálja azokat az értékeket, amiért szeretni, tisztelni, elfogadni lehet.

Döntő szerepe volt az óvoda arculatának, Pedagógiai Programjának kialakításában, megvalósításában. A feladatokat minden esetben tudásának legjavát adva oldja meg, szem előtt tartva a gyermek-család-óvoda egységének fontosságát.

Korát megelőzve kezdte el használni a kapcsolattartás megújuló formáit. Innovatív elképzeléseit „jó gyakorlatként” osztotta meg az óvodai nevelőközösséggel. Kiváló kommunikációs készséggel tudja képviselni a gyermek mindenekfelett álló érdekét.

A drámapedagógiát, mint új módszert a gyermekek szociális kompetenciájának fejlesztéséhez, a közösségi nevelés jelentőségét felismerve tudatosan hasznosítja.

A nevelőközösség irányító tagja, kollégáival való viszonyát segítőkészség, empátia, következetesség jellemzi. Az óvoda felnőtt közösségének alakításához példaértékűen hozzájárul; az új kollégák beilleszkedését különös érzékkel támogatja. Szívügyének tekinti az óvodában folyó minőségi munkavégzést, a partnerek igényeinek való megfelelést, ezért a minőségügyi team munkájában is részt vett, feladatokat vállalt.

1993-tól 25 éve vezető-helyettes.

Mind pedagógiai, mind vezetői szakmai munkáját a kiegyensúlyozottság, az egyenlő munkateljesítmény, a töretlen hit jellemezi.

Az I. kerületi óvodák összevonása óta (2012.) telephely-vezetőként dolgozik. Emberi kapcsolatait tükrözi az is, hogy a kollégák bizalommal fordulnak irányába. Véleményére, meglátásaira mindig lehet számítani, melyeket be lehet építeni az intézmény fejlesztésébe. Vezetőként is nyitott az innovatív megoldásokra. Elhivatottsága megkérdőjelezhetetlen.

Munkába vetett hite – személyiségéből adódóan – természetességgel árad. Vezetői attitűdjei, a közösségformálás, csapatépítés, kiváló szervezőkészség, továbbá racionális, ésszerű gondolkodás, higgadt, átgondolt problémamegoldás, objektív látásmód jellemzi, amely segíti korrekt, pártatlan döntések meghozatalában.

 

Takács Zoltán

Takács Zoltán harmincnégy esztendeje, 1984 óta a Toldy Ferenc Gimnázium testnevelő tanára, 2007 óta intézményvezető-helyettese, 2016 óta mesterpedagógus. A magyar testnevelés-oktatás nagy tudású, széles körben elismert szakembere, aki magas szintű iskolavezetői és testnevelő tanári tevékenysége mellett a pedagógusképzésben és a diáksport területén is aktív tevékenységet folytat.

A diákok körében is méltán népszerű tanár, aki tanítványaival megszeretteti a sportot és a mozgást; a „toldys” diákok túlnyomó része mindig nagy kedvvel vesz részt a testnevelés órákon és sokan a tanórákon kívüli sportprogramokon is. Az általa negyed százada működtetett sí-táborban az iskola tanulóinak harmada szerez életre szóló élményt.  A diáksportkör csapatai rendszeresen vesznek részt a kerületi, budapesti és országos versenyek, diákolimpiák rendezvényein. Számos országos döntős helyezés mellett legnagyobb sikere az volt, amikor vezetésével a fiú röplabda csapat 2012-ben országos bajnok lett.

Szakmai felkészültségéről tanúskodik, hogy mentortanárként 25 éve végzi a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara hallgatóinak tanítási gyakorlatát, és emellett több tanszék munkájában is aktív szerepet vállal, ezen kívül tanít a Budapesti Sportszövetségek Uniójában is. A Budapesti Diáksport Szövetség elnökségi tagja, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete választmányi tagja és I. kerületi elnöke.

Két évtizede látja el az I. kerületi testnevelő tanárok munkaközösségének a vezetését. Ebben a szerepkörben mindig gondot fordított a kerületi diáksport-versenyek szervezésére, illetve a kerületi szakmai tapasztalat- és információcsere működtetésére.

Igazi elkötelezett toldys. Intézményvezető helyettesként lelkesen és fáradságot nem kímélve szervezi az iskolai rendezvényeket, ünnepeket és programokat.

Nagy szerepe van abban, hogy az iskola új épülete felépült és azóta, másfél évtizede is remek állapotban van.

Szakmai tudásával, gyerekszeretetével, a pedagógus pálya és az iskola iránti elkötelezettségével a legszebb toldys hagyományok folytatója és tovább örökítője.