Sebestyén Márta

Budavár Díszpolgára (2004)

 

Mint dr. Nagy Gábor Tamás tolmácsolásában elhangzott: „Elődeink dicséretes rendelése, hogy mindazok, akik munkájuk, életük során elősegítik értékeink megőrzését, öregbítik kerületünk jó hírnevét, különleges megbecsülésben részesüljenek. Sebestyén Márta, a magyarság népzenei örökségének éltetője, a magyar népdal avatott megszólaltatója. Előadóművészként itthon és szerte a világban széles közönséggel ismertette és szerettette meg zenei anyanyelvünket. A Kodály által vallott értékeket és módszert családi hagyományként hozta magával. Azóta ennek megőrzésén és népszerűsítésén munkálkodik. Budavár megbecsült polgára. Tevékeny közösségi ember, aki tudatában van a népzene a nemzet egészét és kisebb közösségeik egyaránt összetartó erejével és jelentőségével. Mindezeket mérlegelve a Budavári Önkormányzat képviselőtestülete kinyilvánította, hogy Sebestyén Márta kiérdemelte a kerület legmagasabb kitüntetését, és az iránta érzett nagyrabecsülés és tisztelet bizonyságául, őt Budavár Díszpolgárává megválasztotta. A mai naptól Sebestyén Márta jogosult a Budavár Díszpolgára kitüntető cím használatára és a budavári címerrel díszített aranygyűrű viselésére.”

Az új kitüntetett a díszpolgári oklevél és a címeres aranygyűrű mellett, a korábbi díszpolgárokhoz hasonlóan Buda Szabad Királyi Főváros 1703-ban kiállított kiváltságlevelének másolatát is átvehette.

Sebestyén Márta Kodály Zoltán szavait jegyezte be Budavár AranykönyvébeSebestyén Mártát nem csak a polgármester köszöntötte díszpolgári kinevezése alkalmából. Hamar Dániel és Sípos Mihály népzenével kedveskedett Sebestyén Mártának, míg Berecz András humoros népi történeteket felidézve mesélt átvitt értelemben a művésznőről és hivatásáról. Jeles költőnk, Kányádi Sándor a „magyar népdal örökifjú menyasszonyáról” szólva kifejtette: ő az Isten áldotta tehetségét vasszorgalommal fejlesztette tovább, így jutott el idáig. Számára a fontos mindig elsősorban a nemzet, majd a család és utoljára a maga java volt – mindenekelőtt ebben rejlik sikerének titka.

Tolcsvay László köszöntőbeszédében úgy fogalmazott: amikor megszületnek a hangok, fénysugár is keletkezik velük együtt – ez a fény-hang egyveleg alkotja az életet. Viszont az élet teremtette meg a csodát, a népdalt, ami a fényt és a hangot képes eggyé kovácsolni. Sebestyén Márta képes megőrizni a fény és a hang tisztaságét. Az ő előadása a szívet ragadja meg, a fényt ugyanis a szívünkön keresztül láthatjuk. A zeneszerző kijelentette: boldog, hogy ugyanabban a közegben létezhet, mint Márta. Aki hallja énekelni, Istent hallja énekelni – Isten éltesse hát őt!

Sebestyén Márta meghatottan köszönte meg azt a sok kedvességet, amit kapott ezen az ünnepségen. Mint tréfásan mondta: életében eddig kétszer került sor gyűrűváltásra – reméli, ez a mostani, a budavári címeressel már tartós lesz. Köszöni a megtiszteltetést, ami érte őt a díszpolgári címmel – igyekszik azt a jövőben is megszolgálni. Nemcsak mint büszke magyar, hanem mint büszke vári polgár.

Az énekesnő, immáron díszpolgárként, az ünnepség záró aktusaként bejegyzést tett Budavár Aranykönyvébe. Kodály Zoltán 1944-ben írt sorait idézte: „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Csak az a mienk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk. A zene is csak úgy száll belénk, úgy él meg bennünk, ha munkával szántjuk fel lelkünket…”

K. D.

 

Forrás: Várnegyed