Petrényi Katalin, Porogi András, Vámosné Berár Mária

Budavári Virág Benedek Díj (2005)

 

Petrényi Katalin, a Lisznyai utcai Általános Iskola tanára
Petényi Katalin már általános iskolásként „lisznyais” volt, azután közép-és felsőfokú tanulmányai végeztével első munkahelye is a Lisznyai utcai Általános Iskola lett. Kémia-biológia szakos tanárként neveli és tanítja diákjait, 11 évig volt az iskola igazgatóhelyettese. Vezetőként az intézmény és az egész kerület életét is rendkívüli energiával segítette. Ma az iskolában és a kerületben egyaránt közmegbecsülésnek örvendő pedagógus, aki kémia tanárként számos kísérlettel teszi szemléletessé óráit, biológusként különösen szívén viseli a környezet védelmét. Felkészültségének, rátermettségének, hivatástudatának, és közvetlen, figyelmes, érzékeny személyiségének köszönhetően rendkívüli a kollégák, a szülők és a diákok közötti elismertsége. Óráin sok eredeti ötlettel, változatos feladatokat ad a tanulóknak és szabadidejét sem kímélve áll a gyengébb képességű diákok rendelkezésére, hogy felzárkózhassanak társaikhoz. Osztályfőnökként nagy figyelmet fordít az osztályközösség kialakítására. Elismerésre méltó pedagógiai leleménnyel oldja meg a közösségre veszélyt jelentő renitens diákok fegyelmezését. Osztályában sikerült a szülőket is közösséggé formálni, továbbá nagy lépéseket tett az egységes pedagógiai eljárások elfogadtatására.Porogi András, a Toldy Ferenc Gimnázium igazgatója
1992 óta igazgatója a Toldy Ferenc Gimnáziumnak. A pedagógusok, a diákok és az igazgató közös érdeme, hogy az elmúlt két évtized egyetemi felvételi eredményeit, illetve a nyelvvizsgával rendelkező érettségizők számát figyelembe véve a 150 éves Toldy Gimnáziumot a legjobb hazai iskolák között tartják nyilván. A hírnevet erősíti az a tény, hogy az elmúlt évben a gimnázium az eredményes írásbeli felvételik tekintetében az országos összehasonlításban a harmadik lett. Ebben a nevelőtestület mellett a gimnázium igazgatójának múlhatatlan érdemei vannak. Porogi András mindezek mellett számos szakmai testület elismert tagja: a Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete alelnöke, az OKÉV szakértői és vizsgáztatási bírálóbizottság tagja, a Gimnáziumok Országos Szövetsége elnökségi tagja, korábban külső tagja volt az Országos Köznevelési Tanácsnak, a kerületi oktatási bizottságnak. Jól ismeri a közoktatás helyi és országos helyzetét, problémakörét, nagy szakmai biztonsággal igazgatja intézményét. Személyes érdeme és elkötelezettsége, hogy a Toldy Ferenc Gimnázium 1994-től áttért a hatosztályos rendszerre.Vámosné Berár Mária, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa
A magyar szakos pedagógus évtizedek óta él és alkot a kerületben. 1993-ig a Krisztinavárosi Általános Iskola megbecsült tanára, majd igazgatóhelyettese. A Szent Gellért Általános Iskola és Gimnázium alapításakor örömmel csatlakozott az új tantestülethez, elhivatottságát, szaktudását, emberismeretét, pedagógiai tapasztalatait átadta a fiatal kollektívának. Az intézmény „eredményességi” mutatóját évek óta nagymértékben meghatározza a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz kapcsolódó tanulmányi versenyeken való szereplés, helyezések és győzelmek száma. Ezek kizárólagosan – a tanulók mellett – a felkészítőhöz, Vámosné Berár Mária tanárnőhöz. Csak az utóbbi négy esztendő során a kolléganő tanítványai összesen nyolc kerületi helyezést, tizennyolc kerület győzelmet, hét budapesti helyezést, két budapesti győzelmet és egy országos első helyezést értek el.