Perémy Gábor <> Dr. Bodroghelyi László

Budavári Semmelweis Ignác Díj (2013)

Perémy Gábor, a Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia Karitász csoportjának vezetője
Perémy Gábor gyermekkora óta a Krisztinavárosi Plébániához tartozik, 2005 óta a Plébánia karitász tevékenységének irányítója, a karitász munkacsoport vezetője. Napi rendszerességgel végzi látogatásait az idősek, rászorulók, egyedül maradtak között. Nyilvántartja a korábban aktív, de mostanra elfáradt, elesett kerületi polgárokat; idősek, betegek, nagycsaládosok és rászorulók gondját-baját igyekszik különböző módokon enyhíteni, így gyógyszer-támogatási akciók, karácsonyi gyűjtések megszervezésével, lebonyolításával. A kórházban fekvőket és családtagjaikat lelkileg is segíti, támogatja. Munkáját mindig nagy hűséggel, odaadással, példamutató türelemmel végzi.

Dr. Bodroghelyi László
Orvos diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerezte, 1985-ben. A diploma megszerzése után az Országos Mentőszolgálatnál „kivonuló mentősként” kezdett dolgozni, ahol megismerte és megszerette azt a teljes embert kívánó és összetartó, egymás munkáját támogató szellemet, a mindent a betegért, akinek nem számít sem a neme, sem a vagyoni állapota, sem a hite, csak az a tény, hogy segíteni kell rajta a legjobb tudásunk és hitünk szerint, melyre jelenlegi vezetői és háziorvosi tevékenységét is alapozza. 1998 óta a Csalogány utcai rendelőben háziorvosként dolgozik. 2002-től két éven át a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának alapellátásért felelős főigazgató-helyettese volt, 2005 óta pedig a szolgálat megbízott, majd kinevezett főigazgatója.
Vezetésével az Egészségügyi Szolgálat jelentős szakmai és gazdasági növekedést prezentált, mely a saját erőforrások, kapacitások költséghatékonyabb igénybevételén, a humánerőforrás folyamatos revízióján, a rendelkezésre álló szakembergárda folyamatos intézmények belüli és kívüli képzésén, az intézmény számára elérhető pályázatokon, az új, korszerű orvostechnikai eljárások bevezetésén alapul. Az elmúlt évekbeli tevékenysége azt bizonyítja, hogy a főigazgató főorvos hosszú távú tervei alapján az Egészségügyi Szolgálat erőforrásainak költséghatékony igénybevételével, a munkatársak megbecsülésével, támogatásával, a betegek iránti empátiával jutott el az intézmény a jelen szakmai és gazdasági helyzetbe, ennek köszönhetően harmóniában, egymást támogatva tud együttműködni a kerületi alapellátás, a szakellátás, a pszichiátriai gondozó, és ennek tudható be, hogy az I. kerület illetve más kerületek betegei is szívesen látogatják az intézményt.