Ove Berglund

Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj (2012)

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-ben alapította a Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díjat. A Képviselő-testület 3/2006. (II.16.) Kt. rendelete alapján a díj azoknak a műfordítóknak adományozható, akik a díj átadását megelőző két esztendőben műfordítói tevékenységükkel gazdagították a magyar kultúrát, vagy hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar kultúrát nemzetközi szinten is megismerjék. Minden esztendőben egy díj adományozható.Ove Berglund 2004-ben jelentette meg az első kötetét, amelyben József Attila verseket fordított svéd nyelvre. Az azóta eltelt 7 évben két Kányádi Sándor-, egy Babits Mihály-, egy Weöres Sándor-, egy Radnóti Miklós-verseskötet és egy Lázár Ervin mese jelent meg a kiadásában. Valamennyi kötetet saját költségén adta ki és mutatta be a svéd közönségnek. Műfordítói munkája hozzájárul ahhoz, hogy a magyar irodalom klasszikusait Svédországban is megismerjék.