Mózessy Egon, Gomola
Lászlóné, Mátyók Sándorné

Budavári Virág Benedek Díj (2013)

 

Mózessy Egon, a Lisznyai utcai Általános Iskola igazgatója
Első diplomájának megszerzése után ötvösművészként dolgozott az Állami Pénzverőben, a tudás átadásának szenvedélyes vágya és a gyermekek szeretete vitte a tanári pályára. 1994 óta dolgozik a Lisznyai utcai Általános Iskolában. Személyiségére nagyfokú empátia, segítőkészség és határozott erkölcsi állásfoglalás a jellemző. Pedagógiai tevékenységét a sokszínűség és az igényesség jellemzi. A gyermekek vizuális kultúrájának fejlesztésében múlhatatlan érdemeket szerzett. Megismerteti tanítványait a világ művészeti alkotásaival, rányitja szemüket a szépségre, tökéletességre és vágyat ébreszt bennük az alkotásra. Ő vezette be a Lisznyai utcai Általános Iskolában a mozgókép- és médiaismeret oktatását. 2004 óta az intézmény igazgatója, munkáját alapos tájékozódás, reális helyzetelemzés, tudatos tervezés és gyors cselekvés jellemzi. Rendszeresen tanít a Budai Rajziskolában, illetve ötvösművészi tevékenységével sem hagyott fel, melynek az iskola épületén látható állami címer is szép példája.

Gomola Lászlóné és Mátyók Sándorné, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák óvónői
Több évtizede magas színvonalú és hagyományőrző munkát végeznek az Iskola utcai Óvodában. Munkájukra jellemző a gyermekcentrikusság, a gyermekek szeretete és tisztelete, az együttjátszás örömének megéreztetése és megteremtése. Összehangolt pedagógiai tevekénységük gyümölcse, hogy a gyermekek szeretnek óvodába, nyitottak az új dolgok megismerésére. Mindketten elkötelezettek a magyar népi hagyományok tapasztalás útján történő, hiteles átadása mellett. A tudatosan felépített tevékenységeknek és a játékidő harmonikus, kiegyensúlyozott megszervezésének köszönhetően a szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket az óvodában. Meghatározó, sugárzó, pozitív személyiségük életre szóló ajándék mind a gyermekek, mind a szüleik számára.