Jánosa Domokos

Budavár Díszpolgára (2008)

 

plébános

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. április 24-i ülésén döntött a díszpolgári cím adományozásáról. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az elismerő címet Jánosa Domokosnak adományozza.Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez tartozó Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna plébániát 2000-től lelkipásztorként vezető Jánosa Domokos Budapesten született, 1976-ban Esztergomban szentelték pappá. Lelkipásztori hivatását Nyergesújfalun kezdte, majd kerületünkben, az Alsóvízivárosban folytatta 1978-80. között, 1992-től napjainkig a Felsővízivárosi Szent Anna templom plébánosa. Lelkipásztori munkájának legfontosabb célja a közösség alakítása, lehetőleg minden korosztály számára. Az 1980-as évek közepétől a Vízivárosban ifjúsági csoportok szervezése és a felnőttek lelki segítése révén igen sokat tett a kerületben lakók közösségbe formálásáért. Például a Budavári Kolping Katolikus Óvodába járó gyermekein, családjain és munkatársain keresztül nagyon sok I. kerületi gyermekhez és felnőtthöz eljutnak Jánosa Domokos atya gyermekszerető evangéliumi gondolatai. Domokos atya az elmúlt években valódi, összetartó közösséget kovácsolt a templomhoz kötődő fiatalokból.Jánosa Domokos atya a Szent Anna Plébániában 1977 óta végzi az egyházmegyében a látássérültek lelki gondozását, így az egyházmegye látássérültjeinek lelki-gondozó referenseként fogadja a felnőtt látássérülteket is, ami nemcsak a minden hónap második vasárnapján tartott közös szentmisét jelenti, hanem ezen kívül sok más közös programot is, kirándulásokon és zarándoklatokon való részvételt.A kerületben több katolikus vagy katolikus szellemben nevelő iskola működik, lelki vezetésüket, lelki igazgatásukat is a Szent Anna plébánia látja el, 2004 óta a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumot lelki igazgatóként segíti. Jánosa Domokos atya olyan elkötelezett ember, aki méltán lehet a kerület díszpolgára, nemcsak közel húsz éves kerületi lelkipásztori működése miatt, hanem közösségépítő eredményei miatt is.