Huszárné Tóth Tünde <> Valkóné Pogány Zsuzsanna

Budavári Virág Benedek Díj (2010)

 

Huszárné Tóth Tünde, a Lisznyai utcai Általános Iskola tanára
Tanári diplomájának megszerzését követően szülőhelyén, Miskolcon tanított, 24 éve tanít – elsősorban ének-zene tantárgyat – a Lisznyai Utcai Általános Iskolában. Kiemelkedő pedagógus egyéniség, kiváló szakmai felkészültsége, pedagógusi adottságai, hivatástudata és teherbírása alapozza meg rendkívüli megbecsültségét és népszerűségét az iskola falain belül és kívül. Munkájának köszönhetően az iskolában a zenei oktatás, a művészeti nevelés átlagon felüli, szinte a zenetagozatos iskolákkal azonos értékű. Következetes, áldozatos munkájának köszönhetően az iskolai kórus széles repertoárral rendelkezik, több alkalommal „Arany koszorús” minősítést kapott. Jelentős munkát végez az iskola szabadidős tevékenységeinek szervezésében is, hagyománnyá váltak az általa szervezett táborok.

Valkóné Pogány Zsuzsanna, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanára
Magyar-spanyol szakos tanárként 1991 óta tanít a gimnáziumban. Szakmai munkájának eredményességét tanítványai versenyeredményei jelzik a legpontosabban. Az elmúlt években a spanyol OKTV 1., 3. és 5. helyezést értek el diákjai, többen a döntőbe jutottak. Tanítványai hosszú évek során át mindig ott vannak az ország legjobbjai között, ez a tanár szakmai tudását, módszertani sokszínűségét, rendkívüli munkabírását és elhivatottságát jelzi. A tehetséggondozásban elért eredményei jelzik kiváló szakmai munkáját. Az emelt szintű érettségi spanyol nyelvi anyagának kidolgozására az elsők között kérték fel, s folyamatosan részt vett a tanárok képzésében, felkészítésében.