Friedrich Attila <> Vékásné Dobos Zsuzsanna

Budavári Virág Benedek Díj (2014)

 

Friedrich Attila, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola igazgatója

1998-ban óraadó tanárként került a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolába, 1999-től mint kinevezett történelem tanár kezdett el tanítani. Kiegyensúlyozott személyiségére, szakmai felkészültségére, alapos, elhivatott gyermekszerető pedagógiai munkájára már akkor felfigyelt az iskola vezetése. 2006-ban pályázta meg az iskola igazgatói állását, először 1 évre, majd 2007-ben 5 évre kapott kinevezést, a tantestület egyhangú támogatásával. Jellemző a pedagógusi elhivatottságára, hogy -bár mint igazgató nem volna köteles- mindvégig ragaszkodott ahhoz, hogy az igazgatói és tanári munkája mellett osztályfőnöki feladatokat is ellásson. Remek diplomáciai érzékkel, kommunikációs készséggel rendelkezik, emellett szerény, őszinte és becsületes, mindezen tulajdonságaival vívta ki, hogy 2012. évben ismét mindenki teljes támogatásával újabb 5 évre kapott igazgatói kinevezést. Rátermett, bölcs vezető, lelkiismeretes és a gyermekeket nagyon szerető pedagógus.

Vékásné Dobos Zsuzsanna, a Budapest I. kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium testnevelő tanára
Vékásné Dobos Zsuzsanna 1981-ben került a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumba, ahol a mindennapos mozgás örömére nevelte a diákjait, és sportvezetőként elsősorban kosárlabda edzéseket vezetett. Az iskola akkori igazgatója hamar észrevette, hogy a diákok körében igen népszerű testnevelő nagyon következetes pedagógus, aki nemcsak a tornateremben tud hatni a fiatalokra, így rövidesen osztályfőnöki megbízást is kapott. Kimagasló szakmai eredményei alapján felkérték, hogy legyen a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának vezető tanára. Azóta nemcsak a középfokú, hanem a felsőoktatási képzésben is részt vesz. A nevelőtestület megbecsülését jelzi, hogy ő a Közalkalmazotti tanács elnöke, s egyben a tanári kar delegáltja az Iskolaszékben. Véleményére, munkájára mindig számíthatnak a munkatársai, kollégái, az iskola egész közössége.