Fekete Sándorné <> dr. Fejér Lászlóné

Budavári Virág Benedek Díj (2010)

 

Fekete Sándorné, a Naphegyi Óvoda óvodapedagógusa
Több mint 40 éve magas szinten gyakorolja hivatását, 1968 óta dolgozik a kerületben. Hivatástudata példaértékű. Kiemelkedő nevelő-fejlesztő munkájával sokat tett a naphegyi-krisztinavárosi körzet gyermekeinek eredményes neveléséért. Az általa útnak indított gyermekek nagy része már felnőtt, többen gyermekükkel térnek vissza az óvodába. Lelkiismeretes munka és nagyfokú gyermekszeretet jellemzi. Csoportját mindig sikerült jó közösségé formálnia, nyugodt, derűs és kiegyensúlyozott légkört kialakítania. Jó a kapcsolata a gyermekekkel, szülőkkel. Kiemelkedő munkát végez az anyanyelvi nevelés, a néphagyományok ápolása terén. Büszke, hogy a kerület lakója. Lokálpatriótaként sokat tesz a közvetlen környezetéért, a gyermekeket a haza, a lakóhely szeretetére neveli. Az óvoda szülői közössége és közalkalmazotti tanácsa is javasolja az elismerésre.

dr. Fejér Lászlóné, a Budavári Általános Iskola igazgatója
Matematika-fizika szakos tanárként pályáját a Budavári Általános Iskolában kezdte, azóta az iskola pedagógusa, majd igazgatója. Szakmailag jól felkészült, gyermekekkel szeretettel foglalkozó, lelkiismeretes tanár. Munkáját nagy hozzáértéssel, több évtizedes szakmai gyakorlattal végzi, gyermekcentrikus. Tanítványai, munkatársai – vezetői stílusának, emberi magatartásának köszönhetően – szeretik, tisztelik. Lendületes, energikus, értékeket közvetítő egyéniség. Intézményvezetőként második ciklusát tölti. Kezdeményező, támogató magatartás jellemzi vezetői munkáját. Eddigi pályafutása alatt kitüntetésben nem részesült.