Endrédi Józsefné <> Pappné Verebély Eszter

Budavári Virág Benedek Díj (2009)

 

,Endrédi Józsefné, a Budapesti Egyetemi Gimnázium igazgatója
A Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumban, a több évtized után újrainduló középiskolában először kémia-fizika szakos tanárként, majd igazgatóhelyettesként dolgozott. 2001-től az intézményt igazgatóként vezeti. Nevéhez fűződik a gimnázium hat évfolyamos képzése mellett meghonosított négy évfolyamos képzés kialakítása, a tanulólétszám növelése (az 1997-ben 91 fővel, három tanulócsoporttal induló iskolában ma 20 tanulócsoportban közel 500 diák tanul.) Szervezőként nevéhez kötődnek az iskolai táborok, versenyek, az iskolai kulturális műsorok.

 

Pappné Verebély Eszter, a Kosztolányi Dezső Gimnázium igazgatóhelyettese
1987-től a Kosciuszkó Tádé Általános Iskolában és a Krisztinavárosi Általános Iskolában, 2000-től a Kosztolányi Dezső Gimnáziumban tanít. Pályáját osztálytanítóként kezdte, majd magyar-történelem szakos tanárként folytatta. Szakmai munkája mellett elvégezte a könyvtárosi tanfolyamot, oktató-nevelő munkáján túl könyvtárosként is dolgozott. Átlagon felüli aktivitás jellemzi, bemutató órákat tart, iskolai ünnepélyeket, rendezvényeket, kirándulásokat szervez, kiemelt szerepet vállalt a gimnázium pedagógiai programjának elkészítésében. Igazgatóhelyettesi munkája mellett kollégájával drogprevenciós pályázatban is részt vett. Egyik tanítványa az elmúlt tanévben a Kazinczy-jelvény bronz fokozatát nyerte el. A kollégák, a szülők és a tanulók magas szintű szakmai munkája miatt tisztelik, emberi tartása, segítőkészsége mindenki számára példamutató.