Dr. Keltai Vera és Dr. Szabó Sándor

Budavári Semmelweis Ignác Díj (2018)

Dr. Keltai Vera:

Immár 4. generációs orvoscsalád tagja. 1974-ben végzett a Semmelwies Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán, majd 9 évig dolgozott a János Kórház I. majd II. Belgyógyászatán. 35 évig dolgozott a kerületben háziorvosként. A kórházban kialakult szakmai kapcsolatai tovább kísérték az I. kerületben végzett orvosi pályafutása során, hiszen már a János kórházban együtt dolgozott több, a kerület egészségügyi ellátásában fontos szerepet játszó kollégával: dr Kovách Gergellyel, Dr. Csupor Emőkével.,  dr. Borcsányi Judittal, dr. Ghyczy Édával. Háziorvosi munkáját az Aladár utcai rendelőben kezdte, majd a Zsolt utcai rendelőben, immár korszerű körülmények között folytatta.

Munkája során számára mindig a páciens volt az első. Maximálisan szem előtt tartotta a betegek szempontjait. Bármikor, bármilyen problémával lehetett hozzá fordulni, s nemcsak a paciensek betegségével foglalkozott, hanem szívén viselte a sorsukat, sokszor felvállalva a betegek szociális problémáit is. Szakmailag igényes önmagával, a páciensei ellátásában körültekintő, és alapos. Továbbképzéseinken mindig részt vett, tudását folyton gyarapította.

Kiváló kapcsolatot tart fenn kollégáival, munkatársaival. Részt vett a szakorvosképzésben, utódját, dr Nagy Jánost is gondosan választotta ki, egyik korábbi rezidense személyében.

 

Dr. Szabó Sándor:

Dr. Szabó Sándor 1941. július 22-én Zalaegerszegen született. 1946-tól Budapest I. kerületében lakik. Iskoláit a Krisztinavárosi Általános Iskolában végezte, majd felvételt nyert a Petőfi Sándor Gimnáziumba, de középiskoláit Pannonhalmán a Szent Benedek rendi katolikus gimnáziumban végezte 1959-ben, kitűnő eredménnyel. 1961-ben nyert felvételt a Semmelweis Orvos tudományi egyetem Gyógyszerésztudományi Karára, ahol 1966-ban végzett. Társadalmi ösztöndíjjal került az EGYT, ma EGIS Gyógyszergyárba, ahol felelős felső-vezetői beosztásokban dolgozott. 1980-ban kerülta Medimpex Gyógyszer kereskedelmi vállalathoz, ahol 45 országban működő tudományos és marketing kirendeltségek tevékenységét irányította.

Eközben az UNIDO (ENSZ Iparfejlesztési Szervezete) gyógyszeripari szakértőjeként számos (10) országban, Afrikában, Közép-és Dél Amerikában, Lengyelországban projektvezetőként vett részt.

1990-ben választották a frissen alakult Gyógyszerészi Kamara elnökévé, ahol 1998-ig aktív tevékenységével a Kamara köztestületté vált (1994), a Parlament elfogadta a Patika törvényt, majd a Gyógyszertörvényt is. Mindezen törvényi háttérrel zajlott le 1995-ben a gyógyszertári hálózat privatizációja a gyógyszerészek részére, amely az elmúlt 40 év megalázó helyzetéből, a szakmai, erkölcsi, anyagi rehabilitációját jelentette a gyógyszerész társadalomnak, visszatérhetett régi hagyományaihoz, méltóságához, önálló szellemei szabadfoglalkozássá vált.

1998-ban választották örökös tiszteletbeli elnökké, de továbbra is aktív.

Magyar delegáltja a PGEU-nak és az EUROPHARM Forumnak.

Meghatározó szerepe volt a foglalkozási doktori cím (dr.Pharm.) kivívásában, 1999-ben gyógyszerügyi miniszteri biztos volt.

Kitüntetései:

Magyar Érdemérem Lovagkeresztje/2012,

Batthyányi-Strattmann László Díj,

MGYK Aranyérme,

Pro Pharmaciae emlékplakett,

Gyógyszerészetért Életmű Díj,

MGYK Magyar Gyógyszerészetért emlékérem,

Lengyel Gyógyszerész Kamara kitüntetése.

A Nemzeti Fórum Egészségügyi Bizottságának tagja.