Bognár Ildikó <> Orsós Vendelné Zahoránszky Mária

Budavári Virág Benedek Díj (2017)

 

Bognár Ildikó, a Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium magyar nyelv és irodalom, valamint történelem szakos pedagógusa: 1962-ben diákként lépte át először az iskola kapuját és 2016 augusztusában vált nyugdíjas korúvá, jelenleg tovább-foglalkoztatási engedéllyel végzi tanári munkáját a gimnáziumban. Lendülete, munkaszeretete az évek folyamán sem lankadt, sőt mindig valami új módszertani megoldásban, új színdarabon vagy esetleg új szabadidős programon dolgozik. A projektoktatás, a differenciálás és a kooperatív tanítási módszerek egyaránt megjelennek a tanítási óráin. Személyiségét leginkább a kreativitás, a kedvesség és a humor jellemzi. A pedagógus pálya minden lehetséges szerepét kipróbálta, volt napközis tanár, szaktanár, osztályfőnök, munkaközösség-vezető, valamint vezetőtanári feladatokat is ellátott az egyetemi hallgatók tanítási gyakorlatai során. Olyan pedagógus, aki türelemmel „hívja elő” diákjaiból tehetségüket, aminek eredményeként sok versenyen és megmérettetésen szerepelnek tanítványai.

 

Orsós Vendelné Zahoránszky Mária, a Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola gitártanára: 1994 óta tanít a zeneiskolában, sugárzó személyiségével, a gyermekek iránti mély tisztelettel nevelte növendékek generációit. Egyénre szabottan, sajátos módon foglalkozik a gyerekekkel, szeretetteljes, őszinte, lelkesítő és dicsérő tanári attitűdjével teljes mértékben sikerül megnyerni a diákjai bizalmát. Tehetséges növendékeit rendszeresen versenyekre, fesztiválokra, külföldi szereplésekre készíti fel, ahonnan sosem térnek vissza helyezés vagy szakmai méltatás nélkül. Több növendéke lett művésztanár, akik jelenleg is tanítanak és előadóesteket adnak. Intézményen belüli aktivitása is példaértékű, tanszékvezetői feladatokat is ellát. Megbízhatósága, pontossága, precizitása, és kiváló szakmai felkészültsége mellett hivatástudata és teherbírása is méltán megalapozta megbecsültségét mind a diákok, mind a szülők illetve a kollégái körében.