Balassáné Tüske Ágnes, Hallgató Csaba

Budavári Virág Benedek Díj (2019)

 

Balassáné Tüske Ágnes

Pedagógiai szakpszichológus, mesterpedagógus, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat I. kerületi Tagintézményének igazgatója. Az I. kerületi gyermekek, szülők, családok mentálhigiénés ellátása és prevenciójának elősegítése terén összehangolt szakmai munkát folytatott a kerületben közel 1 évtizeden keresztül. Kiemelkedő oktató-nevelő munkájával, közösségformáló pedagógus egyéniségével az iskolákkal, az intézményekkel partnerségre törekedett. Mesterpedagógusként a tágabb közoktatási térben végzett tevékenységével elhivatottságáról, a szakma iránti elkötelezettségéről tett tanúbizonyságot. A szakszolgálati tevékenység prevenciós és intervenciós ellátása terén kiemelt szerepet vállalt a holisztikus szemléletű munka palettájának kialakításában. A pszichológiai, a gyógypedagógiai, a logopédiai és a gyógytestnevelési ellátás magas színvonalú megszervezésében érdemei elvitathatatlanok, ezen felül a közösségért, a szakszolgálat ügyéért is sokrétű, komplex, magas szintű szakmai tevékenységet végzett. Igyekezett olyan intézményt működtetni, ahol adott a team munka lehetősége, a kétoldalú nyitott kommunikáció a partnerekkel, a kollégákkal, a tágabb intézményi környezettel, és adott a lehetőség a folyamatos szakmai-emberi fejlődésre.

Hallgató Csaba

Hallgató Csaba a Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola testnevelő tanára, kosárlabda szakedző. Diplomája átvételét követően, 2001 óta az intézmény pedagógusa. Nevéhez fűződik az iskolában az emelt óraszámú testnevelés tantervének kidolgozása, a Batyis Sólymok kosárlabdacsapat megalapítása, egyesületté fejlesztése, valamint az „Év Sportolója” díj megalapítása és gondozása. Tanítványait eredményesen készíti fel a kerületi sportversenyekre, diákolimpiákra, tehetséggondozó munkájának köszönhetően kimagasló sporteredményekkel járul hozzá az iskola jó hírnevének öregbítéséhez. Sikeres pályázatainak köszönhetően folyamatosan fejlődik az iskolai szertár. Az iskolai rendezvények − mint a Családi Szombat, a Batthyány Gála, a Mikulás, a Farsang, a Kihívás Napja és az All Star Gála − egyik fő szervezője, ezen alkalmak technikai hátterének biztosítója. Évek óta szervezője és lebonyolítója a nyári sporttábornak, a téli sítábornak és a túratábornak. Az iskola honlapjának, Facebook- és Instagram oldalainak szerkesztője. A szülőkkel való jó kapcsolata példaértékű, kezdeményezésére szerveződött a „Szülői Kerekasztal”. Hallgató Csaba a kerületi MTTOE felterjesztésére 2013-ban elnyerte az „Év testnevelője” címet.