Bajkó Judit <> Huszár Mária

Budavári Virág Benedek Díj (2006)

Bajkó Judit, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium igazgatója

1988 óta a gimnázium tanára. A közel két évtized alatt szakmai felkészültséggel, kiváló pedagógiai érzékkel, az átlagot messze meghaladó aktivitással dolgozott a tanulók eredményes nevelése érdekében. Pályafutását könyvtáros és magyar szakos tanárként kezdte, majd bekapcsolódott az iskola kulturális életének szervezésébe. Osztályfőnökként folytatta, melyet a nyolcosztályos gimnáziumi tanterv, felvételi vizsga kidolgozása követett. A gimnázium 1992-es szerkezetváltásának egyik kidolgozója és végrehajtója. Nevéhez fűződik a magyar munkaközösség működése, 1999-től a magyar szakos tanárjelöltek képzésében is részt vesz, 2001 óta érettségi elnök, OKÉV-szakértő. Gimnáziumi igazgatóként munkáját hallatlan energia és következetesség jellemzi, vezetése alatt az iskolában szakmai pezsgés indult el. Felgyorsult az oktató-nevelő munka megújulása: módosult az óraszerkezet, a pedagógiai program; több fontos tantárgy emelt szintű érettségijének vizsgaközpontjává emelte a gimnáziumot.

Az igazgató elismerését a gimnázium iskolaszéke javasolta a gimnáziumban közel húsz éve kifejtett eredményes pedagógiai tevékenysége, az oktató-nevelő munka folyamatos megújítása érdekében végzett kutató és szakmai munkája alapján.

 

Huszár Mária, a Naphegyi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetője

Óvónőként 1974 óta dolgozik az I. kerületben, 1983-tól vezetői megbízást tölt be: először a Dezső-Mészáros utcai összevont óvoda vezetőjeként, majd az intézmény 1994-es átszervezésétől kezdődően a Tigris-Mészáros összevont óvoda kinevezett vezetőjeként. 2004-ben – a kerületi óvodai intézményhálózat átalakítása után – pályázat útján elnyerte a három épületben működő Naphegyi Napköziotthonos Óvoda vezetői állását, ahol összesen 230 kisgyermeknek biztosítja a fejlődésükhöz elengedhetetlenül szükséges kiegyensúlyozott, nyugodt légkört. Ezt a három épületben dolgozó kollégák számára is sikerült megteremtenie, integráló vezetői munkájának köszönhetően. Munkáját szakmai elkötelezettség és dinamizmus jellemzi.

Az óvodavezetőt a Naphegyi Napköziotthonos Óvoda Közalkalmazotti Tanácsa, Szülők Közössége javasolta.