† Rabati Magda

Budavár Díszpolgára (2016)

1926. július 31-én született Budán, a család a Váralja utca 20. számú házban élt 1944 őszéig. Iskolai tanulmányait a Tabánban, a Fehér Sas téren lévő Polgári Iskolában kezdte meg, de kezdődő súlyos szívbetegsége miatt magántanuló lett és otthon, az édesanyja tanította, mígnem a Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium tanulója lett, ahol 1946-ban érettségizett. Kalandos élete több ponton is kapcsolódik az I. kerület, a Budai Vár XX. századi történelméhez: 1944. március 20-án a német megszállás idején szemtanúja volt Kállay Miklós miniszterelnöknek a török követségre való menekülésének 1944 novemberében Németországba utazott a család, ahonnan 1946 nyarán tértek vissza Budapestre.
1950-ben a Logodi utca 63-béli piciny lakást utalták ki a családnak, ahol ma is él. A Pázmány Péter Tudományegyetemen Kosáry Domokos tanítványa volt 1950-ig, amíg el nem távolították. Az ’56-os forradalom utáni megtorlások idején folyamatos rendőri megfigyelés alatt állt. Történészként részt vállalt a forradalmi dokumentumok összegyűjtésében és külföldre juttatásában.Nyugdíjazásáig – több mint 30 éven keresztül – történelmet tanított a Kossuth Zsuzsa Gimnáziumban. Varázslatos egyénisége, mindig optimista lénye, alapos tudása és kiváló pedagógiai érzéke magával ragadta tanítványait; a mindig szerény, köztiszteletben álló, példamutató tanár nagy hatással volt a diákokra, értékes gondolatait több iskolai évkönyv is őrzi. Több évtizedes hazai és osztrák anyaggyűjtés és kutatómunka után 2005-ben jelent meg Kossuth Zsuzsáról írt monográfiája.