† Fischer Árpád

Budavár Díszpolgára (1995)

 

Fischer Árpád az I. kerület múltjának kutatója, dokumentálója, önkéntes helytörténésze. Kerületünkről, ezen belül a Tabánról, a Krisztinavárosról minden adatot, fellelhető dokumentumot összegyűjtött, jelentős értékű helytörténeti anyag birtokosa. Egy később létrejövő helytörténeti gyűjtemény alapja lehet a többezer könyv, képeslap, térkép és metszet. A köztiszteletnek örvendő Fischer Árpád évtizedek óta foglalkozik a kerület történetével, korábban rendszeresen publikált. az I. kerület szakértőjeként kiemelkedő szerepet töltött be a helytörténeti vetélkedőkön. A Tabáni Barátok Körében szervezte e városrész múltját feldolgozó előadásokat, találkozókat. Munkássága, szellemi és anyagi áldozatvállalása, a kerület iránt érzett elhivatottsága alapján méltán megilleti a díszpolgári cím.”A díszoklevél szövege:

Budapest Főváros I. kerület Önkormányzata
ezúton adja tudtára mindazoknak, akiket illet, hogy midőn közügyeinek intézésére a mai napon képviselő-testületi ülést tartott, 574/1995. számú határozatában kinyilvánította.

Fischer Árpád tanár úr egész életét a kerület múltja megismerésének és felkutatásának, régi emlékei, jól bevált szokásai megmentésének szentelte, és ezzel dicséretesen előmozdította polgári hagyományainak közkinccsé tételét. Olyan korban, amelyben az értékek megőrzése, e hagyományok fenntartása különösen fontos kötelesség, amelyben az áldozatos munkának újra meg kell adni a becsületét, a kerület polgárainak választott testülete Fischer Árpád tevékenységét követendőnek ítélte, példamutatónak tartotta, gyűjteményének megőrzését feladatának határozta meg, hogy a kerület lakosai, elsősorban fiataljai és tanulói minél inkább tisztában lehessenek koronázó városunknak történelmével, honvédő katonáinak vitézségével, polgárainak dicséretes hagyományaival, kézműveseinek szorgalmával, mindennapjainak életével. Éppen ezért a testület fent megírt számú határozatával Fischer Árpád tanár urat az iránta táplált tisztelet és nagyrabecsülés bizonyságául Budapest Főváros I. Kerület díszpolgárává kikiáltotta és megválasztotta, és neki ezen oklevél erejével mindazon jogokat, amelyekkel a kerület polgárai élhetnek, mindazon kiváltságokat, amelyekkel a kerület díszpolgárai rendelkeznek, ünnepélyesen megadja.
Kelt Budapest Főváros I. Kerület Önkormányzata 1995. december 14-én tartott képviselő-testületi üléséből.