Családi név, utónév anyakönyvezése, névviselés és névváltoztatás

A névváltoztatással kapcsolatos szabályozás 2002. december 15. napjával módosításra került. Ettől kezdve beszélhetünk születési névről és házassági névről.

születési név az a név, mely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzése alapján megilleti. Magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll. A családi név egy vagy kéttagú lehet. A kéttagú családi nevet kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy vagy két, nemre utaló utónevet lehet.

Házassági név az a név, mely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti.

Születési név megváltoztatása

Magyar állampolgár születési névének megváltoztatását – kérelmére – az anyakönyvi szerv engedélyezheti.

A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell előterjeszteni. A kérelem bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető.

Ha a kérelmező a névváltoztatás hatályának kiterjesztését kérelmezi a kiskorú gyermekére, a másik szülő hozzájáruló nyilatkozata is szükséges.

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához, kivéve, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági határozat igazolja.

Ha házastárs változtat nevet, és azt a nevet a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed.

Magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név engedélyezése – különös méltánylást érdemlő körülményt kivéve – nem lehetséges.

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10.000.- Forint. Megváltoztatott név ismételt megváltoztatása szintén 10.000.- Forint.

Az eljárás díja utalással történik az anyakönyvvezetővel történt egyeztetés után.

Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

Amennyiben a névváltozással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás feltétele a hazai anyakönyvezés is.

Házassági névviselési forma módosítása

A házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után az érintett kérelmére módosítható.

A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására bármely anyakönyvvezető illetékes, amennyiben az EAK-ban az anyakönyvi esemény rögzítésre került. Ha nem, akkor az anyakönyvi eseményt nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes.

Az eljáráshoz szükséges, hogy a házasság és a házaspár születése szerepeljen az EAK (Elektronikus Anyakönyvi Nyilvántartás) rendszerbe.

Ha a házassági névmódosításra válás vagy özvegység után kerül sor, az elvált vagy özvegy nő férjének „né” toldatos formáját nem választhatja, ha a házasság fönnállása alatt sem viselte vagy attól a bíróság eltiltotta.

Házassági név megváltoztatása

A házastársa nevét viselő személy házassági neve kérelemre megváltoztatható, ha a házassága megszűnt és személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa nevét a kért formában használta.

(Például: Kiss Jánosné megözvegyül. A feleség házastársa halálesetének anyakönyvezése kapcsán szembesül azzal, hogy férjét Kiss János Gábornak hívták. Így a feleséget is a Kiss János Gáborné illeti meg. Életét viszont „Kiss Jánosné”-ként élte le. Ez az adat személyazonosító igazolványában is így szerepel.)

A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell előterjeszteni. A kérelem bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető.