Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testület tagjai

FOGADÓÓRA
A járványhelyzet miatt kérjük, hogy minden esetben egyeztessen képviselőjével, hogy miként tudnak fogadóórán részt venni!

ÜGYFÉLFOGADÁS HELYE

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Nemzetiségi iroda: III. em. 319/B.


VAGYONNYILATKOZATOK

A(z) BUDAVÁRI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELÉRHETŐSÉGEI

Hivatali ügyintéző neve/elérhetősége: Lipták Noémi, 06-1-458-3068

 

Képviselő-testületi ülések anyagai 

Kereszthidi György

Tag

Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes

Elnökhelyettes

Farkas Márta

Elnök

06-30-284-5410

Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név: Budapest I. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2. Székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
3. Postacím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
4. Telefonszám: +36 1 458 3068
5. Faxszám: –
6. Központi elektronikus levélcím: –

7. A honlap URL-je: –
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): –
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: –
10. Az ügyfélfogadás rendje: –

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével): –

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím): –

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím): –
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je: –
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje: –

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik: –
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása: –
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve: –
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: –

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja: –
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye: –
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása: –

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve: –
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím): –
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve: –

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe,
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje:

Törvényességi felügyeletet ellátó szerv adatai:

Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 234.
Telefonszám: +36-1-235-1700
Faxszám: +36-1-235-1703
Elektronikus levélcím: budapest@bfkh.gov.hu
Honlap URL-je: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
Ügyfélszolgálat elérhetősége: +36-1-328-5862

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye: –
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége: –