Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat

Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testület tagjai

FOGADÓÓRA
A járványhelyzet miatt kérjük, hogy minden esetben egyeztessen képviselőjével, hogy miként tudnak fogadóórán részt venni!

ÜGYFÉLFOGADÁS HELYE

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Ügyfélszolgálati Iroda 6. asztal


VAGYONNYILATKOZATOK

A(z) BUDAVÁRI BOLGÁR NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELÉRHETŐSÉGEI

Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Hivatali ügyintéző neve/elérhetősége: Lipták Noémi, 06-1-458-3068

 

Képviselő-testületi ülések anyagai

Lukács Péter

Tag

Dóczi Dimitrova Evelina

Elnök

06-20-243-64-37

Dóczi Violett

Elnökhelyettes

Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név: Budapest I. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2. Székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
3. Postacím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
4. Telefonszám: +36 1 458 3068
5. Faxszám: –
6. Központi elektronikus levélcím: –

7. A honlap URL-je: –
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): –
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: –
10. Az ügyfélfogadás rendje: –

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével): –

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím): –

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím): –
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je: –
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje: –

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik: –
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása: –
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve: –
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: –

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja: –
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye: –
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása: –

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve: –
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím): –
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve: –

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe,
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje:

Törvényességi felügyeletet ellátó szerv adatai:

Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 234.
Telefonszám: +36-1-235-1700
Faxszám: +36-1-235-1703
Elektronikus levélcím: budapest@bfkh.gov.hu
Honlap URL-je: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
Ügyfélszolgálat elérhetősége: +36-1-328-5862

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye: –
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége: –