VAGYONHASZNOSÍTÁSI JOGÁSZ

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet VAGYONHASZNOSÍTÁSI JOGÁSZ munkakör betöltésére.

HATÁRIDŐ

2022. június 8.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

VAGYONHASZNOSÍTÁSI JOGÁSZ

 munkakör betöltésére

 

 

A leendő munkatárs feladatai:

 • Önkormányzati ingatlanvagyon hasznosításával (elsősorban lakások és helyiségek bérbeadásával) kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A tulajdonosi döntések előkészítése és végrehajtása.
 • Munkatársunkként rendszeresen készít előterjesztéseket a Képviselő-testület és a bizottságok ülésére.
 • A lakás és helyiségbérlők beadványait felülvizsgálja és a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve intézkedik azokat döntésre előterjeszteni.
 • Közreműködik az ingatlanhasznosítási koncepció előkészítésében.
 • Az önkormányzati tulajdonú ingatlannal bíró társasházakban segít kialakítani az Önkormányzat mint tulajdonostárs döntését, részt vesz a lakások és helyiségek bérbevételére vonatkozó pályázatok lebonyolításában.

Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:

 • Felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség.
 • Kötelező jogszabályi feltételeknek való megfelelés (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tétel).

 

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködési készség,
 • felelősségtudat és önállóság,
 • döntésképesség,
 • proaktiv részvétel a munkafolyamatokban.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Tapasztalat önkormányzati lakás- és helyiséggazdálkodás területén.
 • Jogi szakvizsga.

 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a belső szabályzatok alapján járnak.
 • A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 63.000 Ft.
 • Budapest közlekedési bérletet biztosítunk.
 • A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

 

 

 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél.
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratainak egyszerű másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • Nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítés esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges https://budavar.hu/career/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 8.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 22.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: Láng Andrea részére a lang.andrea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

Postai úton: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) zárt borítékban. Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezést: „vagyonhasznosítási jogász”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást dr. Láng Orsolya irodavezető nyújt a 06-1/458-3064-as telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. Elbírálást követően az új kollégánk azonnal munkába állhat.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánításuk, amennyiben nem találjuk meg az ideális jelöltet.