VAGYONHASZNOSÍTÁSI JOGÁSZ

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet VAGYONHASZNOSÍTÁSI JOGÁSZ munkakör betöltésére.

HATÁRIDŐ

2023. november 20.

 

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

VAGYONHASZNOSÍTÁSI JOGÁSZ

 munkakör betöltésére

 

 

A leendő munkatárs feladatai:

 • Önkormányzati lakások bérbeadásával kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A tulajdonosi döntések előkészítése és végrehajtása.
 • Munkatársunkként rendszeresen készít előterjesztéseket a Képviselő-testület és a bizottságok ülésére.
 • A lakásbérlők beadványait felülvizsgálja és a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve intézkedik azok döntésre előterjesztése érdekében.
 • Közreműködik az ingatlanhasznosítási koncepció előkészítésében.
 • Részt vesz a lakások bérbevételére vonatkozó pályázatok előkészítésében és lebonyolításában.

Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:

 • Felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség.
 • Kötelező jogszabályi feltételeknek való megfelelés (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tétel).

 

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködési készség,
 • felelősségtudat és önállóság,
 • döntésképesség,
 • proaktiv részvétel a munkafolyamatokban.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Tapasztalat önkormányzati lakás- és helyiséggazdálkodás területén.
 • Jogi szakvizsga.

 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a belső szabályzatok alapján járnak.
 • A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 75.600 Ft.
 • Budapest közlekedési bérletet biztosítunk.
 • A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • Cafeteria juttatást biztosítunk emelt összegben, próbaidő alatt is.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.
 • Szakmailag egymást támogató munkakörnyezet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél.
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratainak egyszerű másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • Nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítés esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges https://budavar.hu/career/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 30.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: Láng Andrea részére a lang.andrea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

 

Kérjük a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezését: „vagyonhasznosítási jogász”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást dr. Láng Orsolya aljegyző,  irodavezető nyújt a 06-1/458-3064-as telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. Elbírálást követően az új kollégánk azonnal munkába állhat.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánításuk, amennyiben nem találjuk meg az ideális jelöltet.