Testületi ügyintéző

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet TESTÜLETI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

HATÁRIDŐ

2022. május 18.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

 

TESTÜLETI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére

 

 

A leendő munkatárs feladatai:

            Koordinálja a Képviselő-testület és bizottságai üléseit, szervezi az önkormányzati          feladatokkal kapcsolatos munkafolyamatokat:

 • előkészíti az előterjesztéseket a soron következő Képviselő-testületi ülésre, az önkormányzati döntéseket előkészíti, szervezi azok végrehajtását;
 • a Képviselő-testület és bizottságai tevékenységéhez kapcsolódóan koordinálja az ülések előkészítését, jegyzőkönyvet készít, végrehajtja az üléséhez kapcsolódó egyéb feladatokat;
 • értesíti a döntések végrehajtásáért felelős személyeket;
 • összeállítja az ülések meghívó-tervezetét az összegyűjtött előterjesztés-címek alapján;
 • segítséget nyújt a képviselők munkájához (pl. a testületi, bizottsági anyagok rendszerében való eligazodásban).

 

Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:

 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség.
 • Felhasználó szintű számítógépes ismeretek.
 • Kötelező jogszabályi feltételeknek való megfelelés (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség).

 

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • stressztűrő képesség
 • önálló munkavégzés,
 • szervezőkészség,
 • precíz munkavégzés.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen – önkormányzatnál – szerzett munkatapasztalat,
 • jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 • gépírási gyakorlat.

 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a belső szabályzatok alapján járnak.
 • A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 63.000 Ft.
 • Budapest közlekedési bérlet.
 • A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
 • A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a https://budavar.hu/career/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 18.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: Láng Andrea részére a lang.andrea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

 

Postai úton: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) zárt borítékban.

 

Kérjük a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: „testületi ügyintéző”

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további tájékoztatást Lipták Noémi csoportvezető nyújt a +36/1 458-3068 telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. Elbírálást követően az új kollégánk azonnal munkába állhat.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánításuk, amennyiben nem találjuk meg az ideális jelöltet.