TESTÜLETI ÜGYINTÉZŐ

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet TESTÜLETI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére

HATÁRIDŐ

2022. augusztus 22.

A leendő munkatárs feladatai:

            Koordinálja a Képviselő-testület és bizottságai üléseit, szervezi az önkormányzati            feladatokkal kapcsolatos munkafolyamatokat:

 • előkészíti az előterjesztéseket a soron következő Képviselő-testületi ülésre, az önkormányzati döntéseket előkészíti, szervezi azok végrehajtását;
 • összeállítja az ülések meghívó-tervezetét az összegyűjtött előterjesztés-címek alapján;
 • a Képviselő-testület és bizottságai tevékenységéhez kapcsolódóan koordinálja az ülések előkészítését, jegyzőkönyvet készít, végrehajtja az üléséhez kapcsolódó egyéb feladatokat;
 • értesíti a döntések végrehajtásáért felelős személyeket;
 • segítséget nyújt a képviselők munkájához (pl. a testületi, bizottsági anyagok rendszerében való eligazodásban).

Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:

 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség.
 • Felhasználó szintű számítógépes ismeretek.
 • Kötelező jogszabályi feltételeknek való megfelelés (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség).

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • stressztűrő képesség
 • önálló munkavégzés,
 • szervezőkészség,
 • precíz munkavégzés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen – önkormányzatnál – szerzett munkatapasztalat,
 • jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 • gépírási gyakorlat.

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a belső szabályzatok alapján járnak.
 • A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 63.000 Ft.
 • Budapest közlekedési bérlet.
 • A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
 • A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a https://budavar.hu/career/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 22.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 5.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: Láng Andrea részére a lang.andrea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

Postai úton: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) zárt borítékban.

Kérjük a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: „testületi ügyintéző”

A pályázati kiírással kapcsolatban további tájékoztatást Lipták Noémi csoportvezető nyújt a +36/1 458-3068 telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. Elbírálást követően az új kollégánk azonnal munkába állhat.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánításuk, amennyiben nem találjuk meg az ideális jelöltet.