TÁRGYI ESZKÖZ KÖNYVELŐ

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet TÁRGYI ESZKÖZ KÖNYVELŐ munkakör betöltésére.

HATÁRIDŐ

2024. június 7.

 

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

TÁRGYI ESZKÖZ KÖNYVELŐ

 munkakör betöltésére

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Az immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek részletező nyilvántartási feladatainak teljes körű ellátása, az eszközök értékcsökkenésének elszámolása a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatokban meghatározott előírások alapján a Forrás.net integrált ügyviteli rendszerben.
 • A leltározási és a selejtezés végrehajtásának koordinálása, részvétel a hasznosítási és selejtezési, valamint a leltározási bizottság munkájában.
 • Személyi leltárak vezetése, szobaleltárak készítése, az eszközmozgások dokumentálása a Forrás.net integrált ügyviteli rendszerben.
 • Vagyonbiztosítási, gépjármű felelősségbiztosítási és Casco szerződések nyilvántartása, kapcsolattartás a biztosító társasággal, a vagyonban keletkezett és a biztosító társaságnál érvényesíthető kártérítések adminisztrációs feladatainak ellátása.
 • A havi-, negyedéves és év végi zárlati munkálatokban való közreműködés (a havi- és negyedéves adatszolgáltatások, valamint az éves költségvetési beszámoló alátámasztáshoz szükséges egyeztetések, egyéb kimutatások, mellékletek elkészítése).
 • Felmerülő vezetői információs igények kielégítése.

 

Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:

 • Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser,         gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett     szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai       felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

 • A II. besorolási osztályban:

Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és         gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai,            menedzserasszisztens szakképesítés.

 • Felhasználói szintű MS Office alkalmazások (különösen a Word és az Excel program ismerete).
 • Kötelező jogszabályi feltételeknek való megfelelés (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tétel).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga megléte.
 • Forrás.net integrált ügyviteli rendszer ismerete.
 • Mérlegképes könyvelő szakképesítés.
 • Azonos munkakörben szerzett tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a belső szabályzatok alapján járnak.
 • A Hivatalban jelenleg a köztisztviselői illetményalap 76.500 Ft.
 • Budapest közlekedési bérletet biztosítunk.
 • A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél.
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratainak egyszerű másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy igazolást az igénylésről.
 • Nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítés esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges https://budavar.hu/career/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 07.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 14.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: Sárközi Anita részére a sarkozi.anita@budavar.hu e-mail címen keresztül. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör megnevezést: „tárgyi eszköz könyvelő”.

Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő jelentkezők nyújtsák be pályázatukat!

A pályázati kiírással kapcsolatban további tájékoztatást Brezovszki Adrienn nyújt a 06/1 458-3042 telefonszámon.

A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk.

 

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. Elbírálást követően az új kollégánk azonnal munkába állhat.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánításuk, amennyiben nem találjuk meg az ideális jelöltet.