PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

HATÁRIDŐ

2024. június 7.

 

 

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

 munkakör betöltésére

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A számlázással és követelések kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Ellátja a számlázással, vevő nyilvántartással, bevételek beazonosításával kapcsolatos feladatokat, valamint gondoskodik a közhatalmi és saját bevételek beszedéséről, nyilvántartásáról, ellenőrzéséről és kiszámlázásáról, a befizetések elmaradása esetén kezdeményezi azok, adók módjára történő behajtását.
 • Gondoskodik a Forrás.net integrált ügyviteli rendszerben lévő partnertörzs folyamatos karbantartásáról a vevői partnerek vonatkozásában, naprakész nyilvántartást vezet a bevételi szerződésekről.
 • A bevételi jogcímek esetében a rendelkezésre álló dokumentumok alapján előírja a követelést az alkalmazott gazdálkodási rendszerben, elkészíti a kimenő számlákat, számviteli bizonylatokat, nyilvántartja és rendezi az ügyfelek folyószámláit.
 • Tartja a kapcsolatot a partnerekkel, rendezi a számlákkal kapcsolatos kifogásaikat, a kiküldött, határidőben meg nem fizetett követelésekről fizetési felszólításokat készít.

 

Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:

 • Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser,         gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett     szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai       felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

 • A II. besorolási osztályban:

Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és         gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai,            menedzserasszisztens szakképesítés.

 • Felhasználói szintű MS Office alkalmazások (különösen a Word és az Excel program ismerete).
 • Kötelező jogszabályi feltételeknek való megfelelés (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tétel).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga megléte.
 • Forrás.net integrált ügyviteli rendszer ismerete.
 • Azonos munkakörben szerzett tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a belső szabályzatok alapján járnak.
 • A Hivatalban jelenleg a köztisztviselői illetményalap 76.500 Ft.
 • Budapest közlekedési bérletet biztosítunk.
 • A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél.
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratainak egyszerű másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy igazolást az igénylésről.
 • Nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítés esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges https://budavar.hu/career/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 14.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: Sárközi Anita részére a sarkozi.anita@budavar.hu e-mail címen keresztül. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör megnevezést: „pénzügyi ügyintéző”

Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő jelentkezők nyújtsák be pályázatukat!

A pályázati kiírással kapcsolatban további tájékoztatást Brezovszki Adrienn nyújt a 06/1 458-3042 telefonszámon.

A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. Elbírálást követően az új kollégánk azonnal munkába állhat.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánításuk, amennyiben nem találjuk meg az ideális jelöltet.