PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

HATÁRIDŐ

2023. február 28.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

 munkakör betöltésére

határozott idejű

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, a Budavári Polgármesteri Hivatal és Nemzetiségi Önkormányzatok vonatkozásában
  • bejövő számlák, határozatok, egyéb kifizetések dokumentumainak befogadása, kötelező mellékletekkel történő felszerelése, a bizonylatok rögzítése az alkalmazott gazdálkodási rendszerben, utalásra történő előkészítése, nyilvántartások vezetése, szállítói egyenlegközlő levelek, fizetési felszólítások kezelése,
  • a feladatkörébe tartozó alszámlák feldolgozásával kapcsolatos feladatok, banki forgalom rögzítése az alkalmazott gazdálkodási rendszerben,
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére a szükséges bevallások összeállítása és azok Hivatali kapun történő megküldése (Áfa bevallás, rehabilitációs hozzájárulás, cégtelefon, cégautó bevallások)

 

Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:

 • Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

 • A II. besorolási osztályban:

Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

 • Felhasználói szintű MS Office alkalmazások (különösen a Word és az Excel program ismerete).
 • Kötelező jogszabályi feltételeknek való megfelelés (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tétel).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Forrás.Net rendszer ismerete

 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a belső szabályzatok alapján járnak.
 • A Hivatalban jelenleg a köztisztviselői illetményalap 63.000 Ft.
 • Budapest közlekedési bérletet biztosítunk.
 • A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél.
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratainak egyszerű másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy igazolást az igénylésről.
 • Nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítés esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges https://budavar.hu/career/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 10.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: Láng Andrea részére a lang.andrea@budavar.hu e-mail címen keresztül. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezést: „pénzügyi ügyintéző”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Kis Tímea gazdasági irodavezető nyújt a 06/1-458-3011-es telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozott idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor próbaidő kikötésével. Elbírálást követően az új kollégánk azonnal munkába állhat.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánításuk, amennyiben nem találjuk meg az ideális jelöltet.