PÁLYÁKEZDŐ JOGI REFERENS

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet PÁLYÁKEZDŐ JOGI REFERENS munkakör betöltésére

HATÁRIDŐ

2022. augusztus 21.

A leendő munkatárs feladatai:

 • lehetőséget kínálunk arra, hogy megismerje és megtanulja az önkormányzatnál felmerülő jogi feladatok teljes spektrumát, így különösen:
 • önkormányzati gazdasági társaságokat, intézményeket, közalapítványokat érintő tulajdonosi, alapítói döntések előkészítését, lehetőséget nyújtunk és segítjük polgári jogi ismereteinek gyakorlati alkalmazásában,
 • az önkormányzat működéséhez kapcsolódó vállalkozási, megbízási szerződések előkészítését, jogi véleményezését,
 • az önkormányzati rendeletek, közjogi szervezetszabályozó eszközök kodifikációs folyamatát,
 • peres és nem peres eljárások jogi képviseletének ellátását,
 • a képviselő-testület és bizottságai ülésére készített előterjesztések jogi véleményezését, előterjesztések előkészítését,
 • a polgármesteri hivatal szervezeti egységei munkájának jogi segítését.
 • Leendő munkatársunkat 6 hónapos mentorprogrammal segítjük, annak érdekében, hogy a szolgáltató közigazgatás szellemiségében az önkormányzat jogi feladatainak hatékony megoldásait megismerje és elsajátítsa. A mentorprogram keretében a mentor – egyebek mellett – a mentorált szakmai céljainak elérése érdekében fejlődési ütemtervet készít a mentorált számára, őt szakmailag irányítja és ellenőrzi, valamint rendszeresen értékeli.

Alkalmazási feltételeink:

 • Az ideális jelölt rendelkezik jogász szakképzettséggel és pályakezdő vagy – legalábbis az önkormányzati működéshez szükséges jogi ismeretek tekintetében – pályakezdőnek minősül.
 • Az ideális jelöltnek jó a kapcsolatteremtő készsége, kiválóan kommunikál mind írásban és szóban, valamint nem fél az önálló munkavégzéstől.

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Kollégáink illetményét és egyéb juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a belső szabályzatok alapján, illetve megegyezés alapján állapítjuk meg.
 • A hivatalban a köztisztviselői illetményalap 63.000 Ft.
 • A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén az illetményen felül további juttatások elérésére.
 • Próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást emelt összegben.
 • Budapest közlekedési bérletet fizetünk, mivel a munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel, vagy utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Budapesten kívülről ingázó kollégáinknak.
 • A munkavégzés helye Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajzot a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal.
 • Motivációs levél.
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratainak egyszerű másolatát.
 • A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a https://budavar.hu/career/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 21.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 02.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: Láng Andrea részére a lang.andrea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

Postai úton: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) zárt borítékban.

Kérjük a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezését: „pályakezdő jogi referens”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bartos Diána Petra aljegyző nyújt a +36/1 458-3111 telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. Elbírálást követően az új kollégánk azonnal munkába állhat.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánításuk, ha nem találjuk meg az ideális jelöltet.