KODIFIKÁTOR

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet KODIFIKÁTOR munkakör betöltésére

HATÁRIDŐ

2022. augusztus 26.

A leendő munkatárs feladatai:

 • A Képviselő-testület és bizottságai ülésére készített előterjesztések jogi és törvényességi véleményezése, előterjesztések készítése.
 • Döntésre előkészíti a képviselő-testület által megalkotni tervezett rendeleteket, különös tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet rendelkezéseire.
 • Gondoskodik a képviselő-testület által megalkotott rendeletek kihirdetéséről, közzétételéről, az egységes szerkezetű rendeletek elkészítéséről. Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex alrendszer kezelése és használata.
 • Közjogi szervezetszabályozó eszközök készítése, szerződések készítése, jogi véleményezése, ellenjegyzése.
 • A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei munkájának jogi támogatása.

Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:

 • Felsőoktatásban szerzett jogász szakképzettség.
 • Felhasználó szintű számítógépes ismeretek.
 • Kötelező jogszabályi feltételeknek való megfelelés (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség).

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • jó kommunikációs készség szóban és írásban,
 • önálló munkavégzés, döntésképesség,
 • problémamegoldó képesség,
 • teherbírás, kitartás,
 • precíz munkavégzés,
 • proaktivitás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi szakvizsga,
 • hasonló területen – önkormányzatnál – szerzett munkatapasztalat,
 • LocLex rendszer használatában való jártasság,
 • az általános közigazgatási rendtartás és a közigazgatási perrendtartás ismerete,
 • közszolgálati munkajogban való jártasság.

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a belső szabályzatok alapján járnak.
 • A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 63.000 Ft.
 • Budapest közlekedési bérletet biztosítunk.
 • A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást emelt összegben.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.
 • Szakmailag egymást támogató munkakörnyezet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
 • A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a https://budavar.hu/career/ weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 26.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 12.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: Láng Andrea részére a lang.andrea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

Postai úton: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) zárt borítékban.

Kérjük a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezését: „kodifikátor”

A pályázati kiírással kapcsolatban további tájékoztatást dr. Bartos Diána Petra jogi csoportvezető nyújt a +36/1 458-3111 telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. Elbírálást követően az új kollégánk azonnal munkába állhat.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánításuk, amennyiben nem találjuk meg az ideális jelöltet.